15.09: Informasjon om tredje vaksinedose.

Vaksine mot covid-19 - Klikk for stort bilde Det er bestemt at noen pasientgrupper skal motta en tredje vaksinedose. De det gjelder vil motta et brev fra behandlende lege i spesialisthelsetjenesten som må fremvises på vaksinasjonsdagen.

Foreløpig er det kun visse deler av befolkningen som får tilbudet om tredje vaksinedose (se liste lenger ned på siden). Du må registrere deg i eget skjema, så vil du  motta en SMS fra Helseboka når du kan bestille time.

Hvem gjelder tredje vaksinedose for?

Følgende pasientgrupper får tilbud:

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene
 • Pågående graft-versus-host-sykdom som krever immunsuppresjon
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • Aktiv dialysebehandling
 • Pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

 

Dessuten:

 • Pasienter som står på følgende medisiner (ekstern lenke)
 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte for vaksinasjon. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Disse pasientene må vente på vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
  • Disse pasientene må vente på vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten

 

De det gjelder vil motta et brev fra behandlende lege i spesialisthelsetjenesten som må fremvises på vaksinasjonsdagen. Du vil motta en SMS fra Helseboka når du kan bestille time.

Vil du ikke vente på brev?

 • Ta med nødvendig dokumentasjon til vaksinasjonsstedet når du har fått time
 • Nødvendig dokumentasjon kan være et notat fra sykehuset der du er under behandling hvor diagnose fremgår, resept/e-resept eller medikamentforpakning med navn
 • Hvis du ikke har med riktig dokumentasjon må vaksinetimen din utsettes til riktig dokumentasjon foreligger

 

Obs! Følgende pasientgrupper MÅ vente på brev fra spesialisthelsetjenesten:

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

 

Viktig!

 • Det tilbys Comirnaty (Pfizer) eller Spikevax (Moderna).Begge er godkjent fra FHI og du får den kommunen har tilgjengelig på vaksinetidspunktet.
 • Det er viktig at det går 4 uker mellom dose 2 og dose 3.

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284