13.1.21: Myk start på vaksinasjonssenteret

Klikk for stort bildeLeder for luftveisklinikken i Horten, Askil Elvestad, fikk første stikk. Totalt fikk 12 av Hortens helsepersonell første dose Covid-19-vaksine onsdag 13. januar. Alexander Svanberg 12 helsearbeidere i Horten, i hovedsak fastleger og legevaktsykepleiere, fikk sin første dose koronavaksine på Ekserserhuset onsdag 13. januar.

Fra uke to har FHI åpnet for at utvalgte grupper helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten kan vaksineres mot covid-19 sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre.

1 av fem vaksiner kan prioriteres denne gruppen. Horten kommune har valgt å bruke disse dosene for å kunne opprettholde et godt helsevesen.

- De som vaksineres nå er de som er vanskeligst å erstatte. Det vil være kritisk for helsetjenesten dersom disse kommer i karantene eller blir syke, sier vaksinekoordinator Linda Mehammer.

Stort apparat

Til nå har vaksinasjon mot covid-19 primært foregått på sykehjemmene i Horten. Det har også vært gjennomført såkalt «vaksinasjon på hjul» til brukere av hjemmesykepleien. Onsdag var første gjennomkjøring i det som for kort tid siden var en gymsal på Karljohansvern, og som nå huser et operativt vaksinasjonssenter.

De første som fikk stikket var i hovedsak fastleger i Horten. 12 i tallet. En myk start, med andre ord.

- Vi hadde beregnet god tid, også for å tidlig oppdage om det er noen endringer som må gjøres i rutinene våre, forteller Mehammer. Hun er godt fornøyd med første gjennomgang.

- Slik vi er rigget kunne vi godt hatt flere vaksinasjoner i dag, sier Mehammer.

Og flere vaksinasjoner skal det bli. Det er estimert at vaksinasjonssenteret på Ekserserhuset kan håndtere 160 vaksinasjoner i timen.

Et knapphetsgode

Selv med mange kommunalt ansatte, samt frivillige fra Norsk Folkehjelp, Røde kors og Sanitetsforeningene i Horten i sving, vet man derimot fortsatt ikke når senteret vil gå for full maskin. Dette handler om tilgjengelighet. Når og hvor mange doser med covid-19 vaksiner som ankommer Norge – og til sist Horten.

- I flere måneder vil vaksinen være et knapphetsgode. Vi må derfor være forberedt på å stå i en situasjon hvor tusenvis av våre innbyggere ønsker å vaksinere seg fortere enn det vi får anledning til å tilby, sier kommuneoverlege Niels Kirkhus.

Vaksinen er frivillig. Takker man nei når tilbudet kommer, gis disse vaksinene videre til andre som venter.

- Med mindre noen må utsette vaksineringen av medisinske grunner, kan personer som først takker nei ikke nødvendigvis forvente å få et nytt tilbud før alle andre har vaksinen, påpeker Kirkhus.

Spørsmål? se her!

Ofte stilte spørsmål om koronavaksine

Nå kan det forventes at jeg får vaksine mot covid-19?

I de første ukene av januar har Horten kommune fått leveranser på ca. 20 hetteglass med koronavaksine i uken. Dette tilsvarer omtrent 100 vaksinerte innbyggere i uken.

Tallet på antalldoser er omtrentlig. Fra produsentens side oppgis det å være minst 5 doser vaksine á 0,3 ml i ett multidose hetteglass. I noen tilfeller kan det derfor være nok overskytende vaksine i multidose hetteglassene til å ta ut 1-2 ekstra doser á 0,3 ml vaksine. 

Antallet doser vi får kan endre seg etter hvert som flere produsenter får godkjent vaksiner i Norge. Uavhengig av det er fordelingen av innbyggere i Horten (18 år og oppover) omtrent slik:

innbyggere
innbyggere
Aldersgruppe ≈ antall innbyggere
85+ 670
75-84 1900
65-74 3100
55-64 3600
45-54 4000
18-44 8800

Listen over innbyggere er ikke helt nøyaktig, men gir likevel et godt bilde over hvor mange personer det er i hver aldersgruppe som kan få vaksinen i Horten kommune. Videre har FHI gitt klare anbefalinger over hvem som bør prioriteres først.

Når du blir vaksinert og hvor lenge du må vente avhenger med andre ord av både hvor mye og hvor ofte vi får vaksiner til Horten. Hvilken aldersgruppe du tilhører, om du jobber i en utsatt yrkesgruppe og om du har underliggende sykdommer som må prioriteres opp. Endrer smittesituasjonen seg, kan rekkefølgen også endres. Helt overordnet kan man likevel si at jo yngre og friskere du er, jo lenger må du vente på vaksine. 

Vaksinen er frivillig. Hvis noen takker nei når de får tilbud, gis disse vaksinene videre til andre som venter på vaksine. Med mindre noen må utsette vaksineringen av medisinske grunner, kan personer som først takker nei ikke forvente å få et nytt tilbud om vaksine før alle andre har fått et tilbud.

OPPSUMMERING

I flere måneder vil vaksinen sannsynligvis være et knapphetsgode. Vi må derfor lenge stå i en situasjon hvor tusenvis av våre innbyggere ønsker å vaksinere seg fortere enn det vi får anledning til å tilby. Kommunen setter raskest mulig alle de vaksinene de får tilgang til, og gir tilbud til befolkningen i tråd med de anbefalingene vi får om prioritering.

Les mer om: Framdriftsplan for koronavaksinasjon i Horten kommune

Er koronavaksinen trygg?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Alle vaksiner har imidlertid bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Les mer om utviklingen av koronavaksiner

 

Når kommer vaksinen?

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt disse kommer og i hvor stort omfang.

I starten vil det derfor ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til de som trenger det mest først.

Du kan lese mer om utvikling og godkjenning av koronavaksiner på FHIs sider

 

Hvem kontakter jeg angående vaksinasjon?

Du kan stille deg i vaksinekø!

Foreløpig er omfanget av vaksinasjonen såpass liten at det kun er de som er 85 år eller mer som får tilbud om vaksinasjon.

Er du 85 år eller mer kan du bestille time på nett

Eller ringe: 975 50 232 (kl. 09.00-14.00 på mandag, onsdag og fredag).

Du kan også vente til kommunen kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. 

I mellomtiden må vi alle være flinke til å følge de generelle smittevernsrådene, for å holde smitten nede.

Må jeg vaksineres?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Skal barna mine vaksineres?

Barn blir mindre syke av Covid-19 enn enn resten av befolkningen. Vaksinen er heller ikke testen på barn og unge. Vaksinasjon vil i første omgang derfor ikke anbefales til barn og unge under 18 år.  

Hvis jeg blir vaksinert, kan jeg reise hvor jeg vil?

Både EUs myndigheter og Verdens helseorganisasjon (WHO) ser på muligheten for å innføre et globalt vaksinasjonssertifikat for dem som er koronavaksinert (slik som for gulfebervaksinasjon). Tanken er at dette skal gi visse rettigheter til å fly, krysse grenser og delta på arrangementer. Dersom dette blir aktuelt, vil regjeringen vurdere om det skal innføres i Norge. I så fall vil FHI komme tilbake med informasjon om hvordan sertifikatene skal utstedes, og hvilke rettigheter de gir.

Jeg ønsker mer informasjon om koronavaksine

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284