Koronavaksinasjon

Vaksine mot covid-19 - Klikk for stort bilde

 

Horten kommune er i gang med å vaksinere befolkningen mot covid-19. Koronavaksinasjon er gratis og det er kommunens plikt å tilby deg vaksinering.

Still deg i vaksinekø (registrer deg for vaksinasjon)

 1. Gå inn på lenken «Registrer deg for vaksinasjon» i feltet under.
 2. Du kommer da inn i det som kalles «vaksinekø».
 3. Her må du svare på noen spørsmål om deg selv.
 4. Når det blir din tur, vil du få en SMS med informasjon om hvordan du kan bestille time til vaksinering.
 5. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta flere uker eller måneder før det blir din tur. Dette avhenger hvor mange vaksinedoser vi får inn til kommunen. Du trenger imidlertid ikke gjøre noe i den tiden du venter.
 6. Din tur til vaksinasjon bestemmes ut i fra FHIs prioriteringskriterier.
 7. Når du mottar SMS/tekstmelding, bestiller du selv dag og tidspunkt.

Registrer deg for vaksinasjon

 

Viktig info

 • Du kan selv logge deg inn med BankID og registrere deg, eller du kan hjelpe en annen.
 • Hvis du skal hjelpe en med å registrere seg i vaksinekø, bruker du din egen BankID, ikke til vedkommende som skal stille seg i vaksinekø.
 • Vi oppfordrer alle innbyggere til å registrere seg selv om du ønsker å takke nei til vaksinen.
 • Hvis du først svarer nei på at du ønsker vaksine, men senere ombestemmer deg, er det fortsatt mulig å registrere deg i køen igjen. Det er den siste registreringen som er gjeldende.


Sliter du med å stille deg i vaksinekø?

Vi kan hjelpe deg: 

Ring:  975 50 232 (kl. 09.00-14.00 på mandag, onsdag og fredag).

Hvem vaksineres denne uken?

Les om: Framdriftsplan og generell info om koronavaksinering i Horten kommune 

Praktisk informasjon:

Vaksineringen foregår på Ekserserhuset. 
Adresse: Nedre vei 21, 3183 Horten.

 

Les mer om:

Når kan jeg få vaksinen?

I starten vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til de som trenger det mest først.
Prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Helsepersonell

Utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om koronavaksinasjon samtidig som eldre. Dette er på grunn av smittesituasjonen i Norge og at det er forventet at det blir flere utbrudd de neste fire ukene.

 

   

Begrunnelse for anbefalingene
 • De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har størst risiko for alvorlig forløp og død.  
 • Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt. 
 • Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene) 
 • Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for sykehusinnleggelser og død. 
 • Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der. 

Rekkefølgen kan endres avhengig av:  

 • hvor mye smitte det er i samfunnet 
 • hvor stort press det er på helsevesenet 
 • hvilke vaksiner vi får tilgang til  
 • kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper 
 • kunnskap om i hvor stor grad vaksinene hindrer spredning av sykdommen i samfunnet. 
Barn under 18 år

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er ikke testet på barn og unge. 
FHI anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år. 

For de som er ikke i risikogruppene

Det kan senere bli aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg. 

 

Ofte stilte spørsmål om koronavaksine

Nå kan det forventes at jeg får vaksine mot covid-19?

I de første ukene av januar har Horten kommune fått leveranser på ca. 20 hetteglass med koronavaksine i uken. Dette tilsvarer omtrent 100 vaksinerte innbyggere i uken.

Tallet på antalldoser er omtrentlig. Fra produsentens side oppgis det å være minst 5 doser vaksine á 0,3 ml i ett multidose hetteglass. I noen tilfeller kan det derfor være nok overskytende vaksine i multidose hetteglassene til å ta ut 1-2 ekstra doser á 0,3 ml vaksine. 

Antallet doser vi får kan endre seg etter hvert som flere produsenter får godkjent vaksiner i Norge. Uavhengig av det er fordelingen av innbyggere i Horten (18 år og oppover) omtrent slik:

innbyggere
innbyggere
Aldersgruppe ≈ antall innbyggere
85+ 670
75-84 1900
65-74 3100
55-64 3600
45-54 4000
18-44 8800

Listen over innbyggere er ikke helt nøyaktig, men gir likevel et godt bilde over hvor mange personer det er i hver aldersgruppe som kan få vaksinen i Horten kommune. Videre har FHI gitt klare anbefalinger over hvem som bør prioriteres først.

Når du blir vaksinert og hvor lenge du må vente avhenger med andre ord av både hvor mye og hvor ofte vi får vaksiner til Horten. Hvilken aldersgruppe du tilhører, om du jobber i en utsatt yrkesgruppe og om du har underliggende sykdommer som må prioriteres opp. Endrer smittesituasjonen seg, kan rekkefølgen også endres. Helt overordnet kan man likevel si at jo yngre og friskere du er, jo lenger må du vente på vaksine. 

Vaksinen er frivillig. Hvis noen takker nei når de får tilbud, gis disse vaksinene videre til andre som venter på vaksine. Med mindre noen må utsette vaksineringen av medisinske grunner, kan personer som først takker nei ikke forvente å få et nytt tilbud om vaksine før alle andre har fått et tilbud.

OPPSUMMERING

I flere måneder vil vaksinen sannsynligvis være et knapphetsgode. Vi må derfor lenge stå i en situasjon hvor tusenvis av våre innbyggere ønsker å vaksinere seg fortere enn det vi får anledning til å tilby. Kommunen setter raskest mulig alle de vaksinene de får tilgang til, og gir tilbud til befolkningen i tråd med de anbefalingene vi får om prioritering.

Les mer om: Framdriftsplan for koronavaksinasjon i Horten kommune

Er koronavaksinen trygg?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Alle vaksiner har imidlertid bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Les mer om utviklingen av koronavaksiner

 

Når kommer vaksinen?

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt disse kommer og i hvor stort omfang.

I starten vil det derfor ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til de som trenger det mest først.

Du kan lese mer om utvikling og godkjenning av koronavaksiner på FHIs sider

 

Hvem kontakter jeg angående vaksinasjon?

Du kan stille deg i vaksinekø!

Foreløpig er omfanget av vaksinasjonen såpass liten at det kun er de som er 85 år eller mer som får tilbud om vaksinasjon.

Er du 85 år eller mer kan du bestille time på nett

Eller ringe: 975 50 232 (kl. 09.00-14.00 på mandag, onsdag og fredag).

Du kan også vente til kommunen kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. 

I mellomtiden må vi alle være flinke til å følge de generelle smittevernsrådene, for å holde smitten nede.

Må jeg vaksineres?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Skal barna mine vaksineres?

Barn blir mindre syke av Covid-19 enn enn resten av befolkningen. Vaksinen er heller ikke testen på barn og unge. Vaksinasjon vil i første omgang derfor ikke anbefales til barn og unge under 18 år.  

Hvis jeg blir vaksinert, kan jeg reise hvor jeg vil?

Både EUs myndigheter og Verdens helseorganisasjon (WHO) ser på muligheten for å innføre et globalt vaksinasjonssertifikat for dem som er koronavaksinert (slik som for gulfebervaksinasjon). Tanken er at dette skal gi visse rettigheter til å fly, krysse grenser og delta på arrangementer. Dersom dette blir aktuelt, vil regjeringen vurdere om det skal innføres i Norge. I så fall vil FHI komme tilbake med informasjon om hvordan sertifikatene skal utstedes, og hvilke rettigheter de gir.

Jeg ønsker mer informasjon om koronavaksine

Flere nyheter om koronavaksine:  

(Klikk på lenkene for mer info)

Vaksine mot covid-19

Horten kommune er godt i rute med å sette tildelte vaksiner til befolkningen.

 Det vil være noe redusert kapasitet for vaksinetelefonen i påsken. 

Vaksine mot covid-19

 Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over hva som er vanlige bivirkninger etter AstraZeneca vaksinasjon og hva vaksinerte bør være oppmerksom på.

Kommuneoverlege Niels kirkhus

 

Det har kommet en del spørsmål om hvorfor helsepersonell prioriteres, og hvordan det prioriteres mellom ulike helsepersonell.

Vaksine mot covid-19

 Det går framover med vaksineringen mot covid-19. For å komme helt i mål med å vaksinere de fra 85 år og oppover kan vi trenge hjelp fra deg.

Vaksine mot covid-19

 Det er gledelig at vi har doblet antall hetteglass med vaksiner i uke 5. 

Vaksinekø

For å få en oversikt over hvilke innbyggere i Horten kommune som vil ha vaksine, anbefaler vi at du stiller deg i vaksinekø. Vi ønsker også at du registrerer deg hvis du ikke ønsker vaksine.

 Ca 100 doser med koronavaksine ankom Horten med budbil. Nå er vaksinasjonen i gang.

12 helsearbeidere i Horten, i hovedsak fastleger og legevaktsykepleiere, fikk sin første dose koronavaksine på Ekserserhuset onsdag 13. januar.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284