Nyheter om skoler og barnehager

Klikk for stort bildeHold deg oppdatert om nyheter for oppvektsområdet. 

NYHETER OM BARNEHAGER, SKOLER OG OPPVEKST

Regjeringen har besluttet at alle elever i grunnskolen nå skal komme tilbake på skolen i løpet av uke 20. Hortenskolen vil ta i mot elever allerede på mandag 11.mai, men ikke alle kan komme på en gang. Hver enkelt skole har laget en plan for hvilke dager de ulike klassene skal møte på skolen. Informasjon blir sendt via skooler og legger på nettsidene til den enkelte skole. 

Åpningstiden vil fortsatt være redusert i barnehagene av smittevernhensyn. Vi holder åpent 08.00-16.00 frem til 22. mai. 

Barnehagen åpnet for alle den 20.april og denne uken har vært en god opplevelse for barn, foresatte og ansatte.

Kjære alle foresatte i Horten kommune!, vi er mange som jobber med og for ungdom i Horten kommune. Noen av oss er med i en gruppe som vi kaller U18. Gruppa består av helsesykepleiere, sosiallærere, rektorer, SLT- koordinator, leder for elevtjenesten på Horten videregående skole, barnevernet, Kulturhuset 37 og rådgiver i skoleadministrasjonen. Hensikten med gruppa er å samarbeide på tvers av fagmiljøer for å sikre ungdommens oppvekstsvilkår i Horten Kommune.

Vi gleder oss til å se elevene ved 1.-4. trinn igjen på mandag 27. april etter at regjeringen besluttet å gjenåpne skolene for disse klassetrinnene. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert og med nødvendige smitteverntiltak på plass.   

Helsestasjonen på Rådhuset har åpnet igjen med smitteverntiltak. Vi ønsker velkommen tilbake og ber om at restriksjonene blir fulgt. Vis hensyn med å holde avstand og følg generelle hygieneråd.

 

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehagene fra 20. april og senest 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. Vi gleder oss til å se alle barna i barnehagen igjen. 

Regjeringen har bestemt at betaling for SFO og barnehagetilbud skal starte opp igjen fra 14. april. Dette gjelder for de som mottar tilbud om plass. 

 Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Regjeringen har bestemt at de nasjonale tiltakene for å hindre smittespredning skal opprettholdes til og med 20. april. Det betyr at våre skoler og barnehager fortsatt er stengt. Fra 20. april lettes det på noen av tiltakene fra regjeringen. Her finner du informasjon om hva endringene betyr for Horten kommune.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284