Uke 8: Risikonivå 2

Kommunen har registrert 1373 nye tilfeller av covid-19 i uke 6, og 1164 tilfeller i uke 7.

Endringer i rapporteringsrutiner

Fra og med torsdag i uke 7 (den 17/2) har laboratoriene sluttet å melde nye påviste tilfeller til kommuneoverlegene, etter at Helsedirektoratet har fritatt dem for denne plikten. Fra og med 17/2 består derfor smittetallene kun av selvregistrerte tilfeller. Sammenligner man tirsdag og onsdag før endringen med påfølgende torsdag og fredag, ser man en nedgang i registrerte smittetilfeller på ca 25%. Dette tyder på at endringer i rapporteringsrutiner, vil gjøre det vanskelig å sammenligne smittetall vi får fremover med tall som har vært rapportert tidligere. Heldigvis ser folk i Horten ut til å være flinke til å selvregistrere seg.


Nedgang av smittetall i Europa

I Norge er smittetallene falt i uke 7, men dette kan helt eller delvis være en konsekvens av endrede rapporteringsrutiner. Imidlertid viser en gjennomgang at nesten alle de europeiske landene rapporterer nedgang i registrerte smittetall. Unntaket er Island som fortsatt har en økende smittetrend, og noen få østeuropeiske land hvor man foreløpig bare ser en utflating. Dette tyder på smitten generelt sett er noe på retur i Europa, inkludert Norge. Antallet nye smittede pr. uke er likevel fortsatt høyt i Norge og Horten.

Utfordringer med høyt sykefravær på kommunale tjenester

Deler av de kommunale tjenestene har utfordringer med høyt sykefravær, men tjenestene har så langt blitt levert på vanlig nivå. Det er også en del smitte blant ansatte og beboere med kommunale tjenester.

Vurdert risikonivå: 2

Dette har samlet sett gjort at kommunen har økt sitt risikonivå fra 1 til 2 i denne ukens rapportering. (Risikonivået vurderes på en skala fra 1 til 3)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284