UKE 51: RISIKONIVÅ 2

Risikovurdering 2 av 5 - Klikk for stort bilde Det ble påvist covid-19 hos 150 personer i uke 49, og hos 138 personer i uke 50.

Status:

Sannsynlig smittested for disse 288 personene var i egen eller andres husstand for 124 personer, jobb for 47 personer, sosialt utenfor hjemmet for 42 personer, skole for 28 personer og utland for ni personer. Smittested var ukjent for 38 personer.

I likhet med resten av landet ser det ut som smitteøkningen har flatet noe ut, når man sammenligner uke 50 med de foregående ukene. Det er naturlig å sette dette i sammenheng med tiltakene som er innført.

Av de er 251 personene som er over 12 år og derfor har fått tilbud om vaksine, er 169 registrert med én, to eller tre vaksinedoser. Det vil si at i underkant av 70% av de som er smittet de siste to ukene er vaksinert, mens andelen vaksinerte ellers i samfunnet er ca. 90%. I tillegg viser erfaringene fra sykehusinnleggelser at vaksinen gir høy beskyttelse mot alvorlige sykdomsforløp. Økt vaksinedekning vil være gunstig både for den enkelte som tar vaksinen, og for samfunnet ved å forebygge overbelastning av helsevesenet.

Vurdert risikonivå: 

Kommuneoverlegen vurderer risikonivået til nivå 2.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284