Uke 50: Risikonivå 2

Risikovurdering 2 av 5 - Klikk for stort bilde Fortsatt økende smitte.

Smitte og vaksine

Det ble registrert covid-19 hos 82 personer i uke 48 og hos 150 personer i uke 49.

Sannsynlig smittested for disse 232 personene var i egen eller andres husstand for 98 personer, sosialt utenfor hjemmet for 36 personer, jobb for 34 personer, skole for 33 personer og utland for seks personer. Smittested var ukjent for 25 personer. I motsetning til tidligere er ikke lengre skole det hyppigste smittestedet utenfor husstanden, fordi smitte på jobb og i sosiale settinger er blitt mer vanlig. Av de er 232 smittede er 43 under 12 år. Både ut fra smittested og alder, kan man se at smitten nå fordeler seg oppover i aldersgruppene.

Av de er 189 som er over 12 år og derfor har fått tilbud om vaksine er 133 vaksinert med én, to eller tre doser. Det vil si at ca. 70 % av de som er smittet de siste to ukene er vaksinert, mens andelen vaksinerte ellers i samfunnet er ca. 90 %. I tillegg viser erfaringene fra sykehusinnleggelser at vaksinen gir høy beskyttelse mot alvorlige sykdomsforløp. Dette forventer man også vil være tilfelle for personer smittet med omikron-varianten av viruset.

Omikron

Selv om kommunen så langt har få tilfeller der man mistenker smitte med omikron-varianten, så forventer man at denne varianten vil bli svært vanlig i løpet av kort tid på grunn av den økte smittsomheten. Som en følge av dette vil alle ha en stor sannsynlighet for å bli eksponert for viruset i tiden som kommer. Viktigheten av å være vaksinert har derfor aldri vært større for å sikre seg mot den risikoen pandemien utgjør for den enkelte. I tillegg vil avstand og maskebruk redusere mengden virus man blir eksponert for, og dermed gi immunforsvaret et bedre utgangspunkt når man blir eksponert.

Vurdert risikonivå:

2 (Middels risiko tilsvarende Scenario 2)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284