Uke 49: Risikonivå 2

Risikovurdering 2 av 5 - Klikk for stort bilde

 Høyere smittetall og endring til risikonivå 2 

Smitte og vaksine

Det ble registrert covid-19 hos 50 personer i uke 47 og hos 82 personer i uke 48.
Av disse 132 personene var sannsynlig smittested husstand (egen eller andres hjem) for 61 personer, skole for 22 personer, sosial arena utenfor hjemmet for 18 personer, arbeidsplass for 16 personer og utlandet for tre personer. For 12 personer er smittested ukjent. Blant de 132 smittede er 105 personer over 12 år, og har derfor fått tilbud om vaksine. Av disse 105 personene var 60 personer vaksinert med én eller flere doser. Det vil si at vaksinasjonsdekningen blant smittede i Horten siste to uker er under 60%, mens vaksinasjonsdekningen ellers i befolkningen over 12 år er ca. 90%. I tillegg erfarer man fra sykehuset at pasientene med de alvorligste sykdomsforløpene i all hovedsak er uvaksinerte.

Økende smitte

Smittetrenden i kommunen og kommunene rundt er økende. Det er også noe økt fravær i tjenestene, selv om dette bare delvis skyldes covid-19. Risikonivået i kommunen er derfor hevet fra nivå 1 (det laveste) til nivå 2. Sykehuset i Vestfold har så langt ikke rapportert om problemer med mange innlagte pga. Covid-19.

Omikron

Omikron-varianten av viruset som gir covid-19 er nå påvist flere steder i Norge, og vil mest sannsynlig spre seg til Vestfold og Horten om ikke lenge. Det er foreløpig usikkerhet rundt hva dette har å si for den samlede sykdomsbelastningen i samfunnet.

Vurdert risikonivå:

2 (Middels risiko tilsvarende Scenario 2)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284