Uke 48: Risikonivå 1

Risikovurdering 1 av 5 - Klikk for stort bilde Høyere smittetall, men ellers ikke noe som tilsier nivå to i risikoskalaen.

Det ble registrert covid-19 hos 38 personer i uke 46 og hos 50 personer i uke 47. Av disse 88 personene var sannsynlig smittested husstand (egen eller andres hjem) for 43 personer, skole for 16 personer, sosial arena utenfor hjemmet for 13 personer, arbeidsplass for ni personer ut utlandet for tre personer. For fire personer er smittested ukjent.

Smitte og vaksine

Blant de 88 smittede er 67 personer over 12 år, og har derfor fått tilbud om vaksine. Av disse 67 personene var 40 personer vaksinert med én eller flere doser. Det vil si at vaksinasjonsdekningen blant smittede i Horten er nede i ca. 60% mens vaksinasjonsdekningen ellers i befolkningen over 12 år er ca. 90%. I tillegg erfarer man fra sykehuset at pasientene med de alvorligste sykdomsforløpene i all hovedsak er uvaksinerte.

Tilbyr vaksiner

Vaksinering er fortsatt det viktigste virkemiddelet for å dempe effekten av pandemien, og vaksine vil være en god beskyttelse for den enkelte mot et alvorlig forløp av covid-19. Kommunen tilbyr vaksiner fortløpende, når statlige myndigheter tillater oss å vaksinere nye grupper.

Vurdert risikonivå:

1 (Lav risiko tilsvarende Scenario 1) 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284