Uke 45 - risikonivå 1

Risikovurdering 1 av 5 - Klikk for stort bilde Covid-19 ble påvist hos 21 personer i uke 43 og 21 personer i uke 44.

Av disse 42 personene ble 26 smittet i eller ved besøk i en husstand, åtte ble smittet på skolen, tre på jobb, to på utenlandsreise og to ble smittet andre steder av kjent smittekilde. Én person har ukjent smittekilde. 18 av de 42 smittede er født i år 2000 eller senere, og 23 personer er vaksinert med én eller to doser.

Vurdert risikonivå:

1 (Lav risiko tilsvarende Scenario 1) - Stabilt smittenivå, få tilfeller med ukjent smittekilde, totalbelastning på helsetjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten er håndterbar

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284