Uke 41 - risikonivå 1

Risikovurdering 1 av 5 - Klikk for stort bilde Statsforvalteren har endret inndelingen fra fem til tre risikonivåer, og med dagens smittesituasjon ligger nå Horten kommune på det laveste risikonivået (grønt).

17 smittet totalt siste 14 dager, hvorav 11 uke 40:

 • 4 er smittet i utlandet 
 • 11 smittet i en husstand, enten egen eller på besøk hos andre
 • 1 smittet på skole
 • 1 smittet på jobb 
 • 5 av det 17 er født i år 2000 eller senere
 • 12 av de 17 er vaksinert med en eller to doser 

For øvrig er det en del mer smitte i den sørlige delen av Vestfold, mens det i de nærmeste nabokommunene er ganske likt smittetrykk som i Horten. Det vurderes at smittesituasjonen er som forventet utfra åpningen i samfunnet og at kommunen har oversikt.

Statsforvalteren har endret inndelingen fra fem til tre risikonivåer, og med dagens smittesituasjon ligger nå Horten kommune på det laveste risikonivået (grønt).

1 (Lav risiko tilsvarende Scenario 1)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284