UKE 1: RISIKONIVÅ 2

2 av 3 - Klikk for stort bilde  Det ble påvist covid-19 hos 86 personer i uke 51, og hos 124 personer i uke 52.

Hvor ble de smittet?

Sannsynlig smittested for disse 210 personene var i egen eller andres husstand for 168 personer, jobb for 20 personer, utlandet for 12 personer, sosialt utenfor hjemmet for 11 personer, skole for fem personer og barnehage for tre personer. Smittested var ukjent for 34 personer. Smittetallene er noe lavere for de to siste ukene sammenliknet med den foregående to-ukersperioden. I jula var det dominerende smittestedet i private hjem, enten i egen husstand, eller knyttet til samlinger og selskaper hjemme hos andre. Etter julehøytid og hvor mange har hatt ferie er det forventet en smitteøkning, som man regner med vil forsterkes av at den mer smittsomme omikronvarianten stadig blir mer dominerende.

Andel vaksinerte

Av de er 176 smittede personene som er over 12 år og derfor har fått tilbud om vaksine, er 98 registrert med én, to eller tre vaksinedoser. Det vil si at ca. 55% av de som er smittet de siste to ukene er vaksinert, mens andelen vaksinerte ellers i samfunnet er ca. 90%.

Første dose med koronavaksine

I løpet av desember 2021 tok 179 uvaksinerte personer første dose med koronavaksine.  Dette er svært positivt. Siden det tar ca. tre uker før første dose får full effekt, haster det for andre uvaksinerte dersom de ønsker beskyttelse under den forventede smitteøkningen i januar.

Vurdert risikonivå

Kommuneoverlegen vurderer risikonivået til nivå 2.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284