Tilskudd fritidsaktiviteter

Illustrasjon som viser frivillighet - Klikk for stort bildeHorten kommune ønsker å styrke fritidstilbudet for barn og unge under korona-pandemien. 

Politikerne i Horten har vedtatt en tilskuddsordning som ett av flere krisetiltak i forbindelse med covid-19.

Ordningen er øremerket ivaretakelse av barn og unge under pandemien.

Tilskuddet er på til sammen kr 500 000. Du kan søke om det beløpet du vil. 

Når og hvordan søker jeg?
 1. Les retningslinjene for tilskuddsordningen (PDF, 543 kB)
 2. Last ned og fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet

Fristen for å søke er 30. november 2021.

NB! Dersom du ikke har tilgang til PC eller internett har Horten bibliotek PCer og trådløst nett tilgjengelig for publikum. 

Hvem kan søke?
 • Enkeltpersoner og uformelle grupper i Horten kommune. 
 • Organisasjoner og institusjoner i Horten kommune. 
Hva kan det søkes støtte til?

Prosjekter eller tiltak som du søker midler til må: 

 • Ha en start- og sluttdato. 
 • Rette seg mot barn og unge.  
 • Ikke brukes til drift av organisasjonen. 
 • Aktivitet skal publiseres i aktivitetskalenderen horten.friskus
Etter at du har sendt søknad
 1. Vi registrerer alle søknader vi mottar. Du vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt, men dette vil kunne ta opptil flere dager. 
 2. Søknadene behandles samlet når søknadsfristen er gått ut.  
 3. Alle søkere mottar en e-post med svar når søknaden er behandlet.  
 4. Søkere som får tildelt midler får utbetalt pengene når søknaden er behandlet. 
Klage på vedtak

Du har mulighet til å klage dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler.

Klagen sendes til postmottak@horten.kommune.no innen tre uker etter at e-post med svar på søknaden ble sendt deg.

Kontakt

engelstad Anders
Rådgiver
Mob: 920 26 307

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284