Test- og smittesporing i Horten kommune

smittesporing i Horten kommune - Klikk for stort bilde Etter halvannet år med covid-19 vil mange av oss kjenne noen, tilbragt tid med eller reist til steder som melder om smitte. I den sammenheng kan det være at du blir kontaktet av helsetjenesten. 

Nummeret kan være ukjent for deg, men det desto viktigere at du svarer, slik at oppfølgingen av deg kan starte og smitten kan spores videre. 

Dette er et arbeid vi bare kan gjøre sammen.

 

 

Om smittesporing

Slik foregår smittesporing

Når et covid-19-tilfelle bekreftes, starter smittesporingen som følger:

 • Varsling av kommunelegen: Laboratoriet varsler kommuneoverlegen om en smittet person.
 • Samtale med indekstilfelle: Den smittede blir fulgt opp av smittesporingsteamet for å kartlegge smittekilde og nærkontakter.
 • Definering av nærkontakter: Kommunelegen vurderer identifiserte nærkontakter etter kontakttype.
 • Samtale og oppfølging av nærkontakter: Smittesporingsteamet følger opp alle nærkontakter, gir beskjed om karantene der det er relevant og sørger for at nærkontakter blir oppfordret til å teste seg.
 • Vurdering av utvidelse av smittesporing: Kommunelegen vurderer fortløpende behov for utvidelse av smittesporing til flere ledd og kommuner basert på informasjon om sannsynlig eksponering som hentes inn fra nærkontakter.
 • Registrering av data: Kommunelegen registrerer alle tilfeller og nærkontakter i et egnet verktøy.
 • Oppsummering og rapportering: Kommunelegen holder oversikt over antall smittede og nærkontakter under oppfølging, og rapporterer relevante klynger og utbrudd til FHI.
Begreper innen smittesporing
Smittesporings-begreper
Begrep Betydning
Indekstilfelle Person med påvist covid-19 som utløser smittesporingen.
Nærkontakt Person som kan ha vært utsatt for smitte etter kontakt med indekstilfellet.
Smittesporer Person som deltar i arbeidet med smittesporing
Smittesporing Også kalt kontaktsporing eller smitteoppsporing. Prosessen med å finne, informere og eventuelt følge opp eller teste nærkontakter.
TISK testing-isolering-smittesporing-karantene
Ventekarantene Det er ikke lenger nasjonale anbefalinger om ventekarantene for de som bor med personer i karantene

 

Smittesporing for andre kommuner

Har din kommune påvist smitte fra noen som har vært i Horten? 

Ta kontakt med smittesporingsteamet i Horten kommune:

901 32 482

(betjent kl. 09.00-22.00 hverdager og 10.00-22.00 i helger)

NB! Kun til bruk for andre kommuner, ikke for publikum.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284