Viktig info fra NAV Horten

Klikk for stort bildeNAV Horten er som andre berørt av den pågående korona-situasjonen. For å best mulig sikre både deg og våre ansatte i en tid der risiko for smitte er høy, ber vi om forståelse for at flertallet av oss nå jobber hjemmefra og ikke er tilgjengelig for fysiske møter.

Vi skal likevel sørge for at du får den oppfølging og økonomisk hjelp og som er nødvendig for å klare deg gjennom denne krisen.

Vi ber derfor om at du bruker telefon og digitale kanaler for å komme i kontakt med NAV Horten.

Må du likevel besøke oss?

Vi har forståelse for at det i noen tilfeller er nødvendig å møte opp personlig. NAV Horten vil derfor holde kontorene åpne for publikum fra mandag til fredag i tidsrommet 12.00 – 13.00. Dette gjelder dersom du:

 • Ikke har telefon eller kan benytte elektroniske løsninger
 • Du skal skrive under låneerklæringer eller andre dokumenter
 • Du skal levere dokumentasjon på oppholdstillatelse
 • Du skal hente rekvisisjoner etter avtale

Informasjon og råd til ansatte som permitteres

Har du fått varsel om permittering skal du ikke henvende deg direkte til NAV Horten. Du finner oppdatert informasjon på nav.no.

Husk at arbeidsgiveren din gir deg nødvendig dokumentasjon, slik at NAV raskt kan behandle søknaden din om dagpenger.
Dette må du ha med i søknaden

Permitteringsvarsel

Permitteringsvarselet må inneholde følgende: Dato, varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.

Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold 

Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold:

Ola Nordmann har vært ansatt hos [Bedriften] som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.

Kort veiledning for registrering som arbeidssøker hos NAV
 1. Gå til nav.no
 2. Klikk på «Hva er din situasjon»
 3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
 4. Velg din situasjon
 5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
 6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her finner man fremgangsmåte steg for steg.
 7. Registrere CV på arbeidsplassen.no

Permitteringer eller oppsigelser – for arbeidsgivere

NAV Horten går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset. De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger hjelp og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte.

Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.
1. Les digital informasjon først

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider. Nettsidene oppdateres fortløpende med vedtatte endringer.

Viktige lenker:

2. Varsel om permitteringer skal meldes til NAV

Skjemaet NAV 76-08.03 skal sendes inn til NAV Horten. Skjemaet finner du på nav.no.

Kan i tillegg sendes på mail til heidi.sether.hauge@nav.no

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.

 • Permitteringsvarsel, som inneholder følgende: Dato, varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.
 • Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold. Skjemaet Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering 
  Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold:

Ola Nordmann har vært ansatt hos [Bedriften] som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over dette?

Du kan ta kontakt med oss! 

Markedssjef Heidi Sæther Hauge, tlf 41 41 43 42  heidi.sether.hauge@nav.no

Markedskontakt Per Morten Hansen, tlf 97 58 16 41  per.morten.hansen@nav.no

Markedskontakt Ann-Kristin von Betzén tlf 94 03 05 22  ann-kristin.von.betzen@nav.no

Markedskontakt Wanja Kyle tlf 92 09 74 96  wanja.kyle@nav.no

Lokal kontakttelefon for privatpersoner som blir permittert: 406 32381 

Trenger du økonomisk sosialhjelp?

Vi ønsker at du skal få den hjelpen og oppfølgingen de trenger uten fysisk oppmøte på NAV-kontoret.

NAV Horten har digitale søknader om økonomisk sosialhjelp. Vi anbefaler deg å bruke denne muligheten
Digitalt skjema for sosialhjelp
Jeg trenger å snakke med veilederen min

Om du trenger kontakt med din veileder ber vi deg å ta kontakt via Ditt NAV og aktivitetsplanen.

Har du ikke mulighet til å benytte deg av våre digitale plattformer, ber vi deg kontakte din veileder direkte.

Du kan også ringe NAV på telefonnummer 555 53 333 

Akutt- eller nødsituasjon?

Om du er i en akutt- eller nødsituasjon ber vi deg vi deg sende en akutt søknad om sosialhjelp via våre nettsider. Om du ikke har mulighet til å benytte deg av våre digitale tjenester kan du fortsatt ta kontakt på  følgende telefonnummer: 41349857

Husk! Sender du digital søknad i en akutt situasjon, bør du være tilgjengelig på telefon etter at søknaden er sendt. Du kan nemlig bli kontaktet for flere detaljer om søknaden din!

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284