Horten kommune utlyser støtteordning for serveringsbransjen

Megafon og oversiktsbilde av Horten - Klikk for stort bilde Horten kommune har fått 3,1 millioner i statlige midler som støtte til serveringsbransjen. Innen 27. januar kan bedriften din søke om å få kompensert for tapte inntekter som følge av koronakrisen.

Bakgrunn for utlysningen

Stortinget vedtok 19. desember 2020 å bevilge 250 millioner kroner som et ekstra statlig tilskudd til de kommunene der næringslivet er hardest rammet av Korona pandemien. Målsetting med midlene er å kompensere tapte inntekter for lokalt næringsliv som følge av Koronatiltak i 2020. Horten kommune har fått 3,1 millioner kroner fra denne ordningen. Politikerne har vedtatt at midlene skal prioriteres til serveringsbransjen som er hardt rammet av restriksjoner.

Hvem kan søke?

Alle med registrert serveringsbevilgning i Horten kommune som har en aktiv drift og hvor servering er hovedbeskjeftigelsen, kan søke. Gjelder da serveringssteder innenfor følgende NACE-koder:

 • 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
 • 56.101 Drift av restauranter og kafeer
 • 56.102 Drift av gatekjøkken
 • 56.301 Drift av puber
 • 56.309 Drift av barer ellers

Virksomheten må være etablert før 12. mars 2020.

Tildelingskriterier

Tildelingen av de 3,1 millionene fordeles forholdsmessig ut i fra en vekting av følgende forhold:

 1. Redusert omsetning i 2020 ift omsetning i 2019
 2. Redusert omsetning i 2020 ift budsjettert omsetning i 2020 for de serveringsbedriftene som pga. sen etablering har en lav eller ingen omsetning i 2019 (kun de som var etablert før 12. mars 2020 kan søke)
 3. Hvor mye Koronastøtte bedriften allerede har mottatt
 4. Antall ansatte

Tilskudd skal i hovedsak brukes til å dekke faste utgifter til driften av serveringsstedet– herunder husleie, løpende offentlige utgifter, leasing-/leieutgifter, gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner, lønn/honorar i utviklingsprosjekter, mv.

Eventuell støtte vil kunne motregnes mot kommunale restanser.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger vil bli kontrollert opp mot Proff.no. og på annen måte.

Søknad

Søker benytter følgende elektroniske søknadsskjema:

Søknad om økonomisk støtte til serveringsvirksomheter
Tilskudd fra denne støtteordningen er å anse som offentlig støtte og bagatellmessig støtte og vil gis i tråd med regelverket for dette. Søker må av den grunn oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket.

Søknadsfrist er 27. januar.

Etter vedtak om utbetaling av støtte er meddelt alle søkere, vil det være en klagefrist på 3 uker før utbetaling kan skje.

Rapportering

Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en enkel rapport til Horten kommune om hvordan midlene er anvendt. Denne skal være verifisert av revisor eller regnskapsfører.

Rapporten sendes til postmottak@horten.kommune.no og merkes med «Næringsutvikling sak 21/313».
Utbetalt støtte som ikke er benyttet iht. tildelingskriteriene nevnt ovenfor, kan bli krevd tilbakebetalt.

Spørsmål om støtteordningen kan rettes til næringssjef Karl Jørgen Tofte,
karl.jorgen.tofte@horten.kommune.no.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284