Nyheter knyttet til kultur, næring og NAV

Nasjonale myndigheter har satt opp egne regler for arrangementer. Se helsenorge.no for detaljert informasjon. Det er nasjonale regler som gjelder i Horten dersom du ikke finner spesifikke regler her. Alle skal holde minst én meter avstand.

Som mange andre er vi usikre på veien videre. Det kommer stadig nasjonale føringer som vi setter oss inn i. Vi skal gjøre det beste vi kan for å være til hjelp for kultur og næringslivet.

NYHETER OM KULTUR OG NÆRINGSLIV

Illustrasjon som viser frivillighet

Horten kommune ønsker å styrke fritidstilbudet for barn og unge under korona-pandemien. 

Pandemien har gitt store utfordringer for næringslivet, også lokalt. Horten kommune lyser med dette ut midler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av koronavirusutbruddet. 

Det opprettes en kommunal kompensasjonsordning for virksomheter i Horten kommune. Frist for innsending av søknader om støtte er 5. april 2021. 

Fram til 31. januar er en rekke koronatiltak iverksatt i Horten. Blant annet stengte kjøpesentre. Hva betyr det, enkelt forklart?

 Horten kommune har fått 3,1 millioner i statlige midler som støtte til serveringsbransjen. Innen 27. januar kan bedriften din søke om å få kompensert for tapte inntekter som følge av koronakrisen.

 Horten kommune har valgt å avlyse kulturarrangementer i våre lokaler ut 2020. Dette for å hindre smittespredning av korona. 

Horten bibliotek får nye åpningstider for en periode på grunn av redusert bemanning etter at deler av de ansatte er satt i karantene. Biblioteket i Horten åpner igjen fredag 20. november klokken  08-16.  

En ansatt ved biblioteket har fått påvist covid-19 i dag.  Vi er i ferd med å kartlegge nærkontakter som vil bli satt i karantene og testet.  

Horten kommune

 

Horten kommune innfører noen lokale tiltak og særlige regionale anbefalinger. Det viktigste grepet er å avlyse våre egne kulturarrangementer frem til og med 31. desember.  

Illustrasjon som viser frivillighet

 En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284