Koronavaksinasjon

Vaksine mot covid-19 - Klikk for stort bilde

Horten kommune er i gang med å vaksinere befolkningen mot covid-19. Koronavaksinasjon er gratis og det er kommunens plikt å tilby deg vaksinering.

Les om: Framdriftsplan og generell info om koronavaksinering i Horten kommune 

Les om: Nå kan du sette deg på venteliste for vaksinasjon

Vaksinasjon uke 4: Hjemmeboende 85 år og mer

Horten kommune tilbyr vaksiner i uke 4 til de som er 85 år eller mer med varig opphold i Horten.

Praktisk informasjon:

Vaksineringen foregår onsdag 27. januar på Ekserserhuset. 
Adresse: Nedre vei 21, 3183 Horten.

Timebestilling

Inngang B 

Onsdag 27. januar
Klokken 16.00-19.40

Bestill time til inngang B

Inngang C 

Onsdag 27. januar
Klokken 15.00-20.00

Bestill time til inngang C

NB!

 • Du eller en pårørende bestille time på forhånd.
 • Du må ha bank-ID for å benytte timebestillingen på nett.
 • Hvis du trenger hjelp til bestilling må den som hjelper deg logge seg inn med sin egen BankId
 • Har du ikke bank-ID? Slik får du det: Kom i gang med bank-ID
 • Dersom du ikke har anledning til å skaffe deg bank-ID, tar vi også timebestilling på telefon fra fredag 22. januar.
 • Sliter du med Bank-ID, kan du også ringe: 975 50 232 (09.00-14.00 på hverdager).
 • De som ikke får time denne gang, vil få tilbud i løpet av de nærmeste ukene. 
 • Møt presis til timen.
 • Du må selv ordne transport til og fra Ekserserhuset.

 

Viktig informasjon om bestilling av time

 • For å bestille time trenger du BankId eller BankId på mobil.
 • Det må bestilles to timer, en for dose nr. 1 og en for dose nr. 2 av vaksinen.
 • Hvis du trenger hjelp til bestilling må den som hjelper deg logge seg inn med sin BankId.
 • Når du har valgt de timene du ønsker får du et valg om du vil bestille for deg selv eller på vegne av.
 • Du vil i denne omgang ikke få bestilt time til vaksinasjon hvis du er under 85 år.
 • Det er viktig at de som bestiller seg time leser igjennom informasjonen som står før vaksinasjon og på SMS.
 • Du vil få en bekreftelse på SMS på begge timene. Dagen før time nummer 2 vil du få en påminnelse om timen og du må fylle ut egenerklæringsskjemaet på nytt.
 • Hvis en annen person har bestilt time for deg er det telefonnummeret til den personen som vil få bekreftelse på SMS.

Til deg som bruker Antikoagulasjon

 • Antikoagulasjon (Marevan og DOAK (Lixiana, Eliquis, Xarelto og Pradaxa)) bør på vaksinasjonsdagen tas etter at vaksinen er satt.
 • Bruker du medisiner som doseres to ganger daglig (Eliquis og Pradaxa), bør du bestille time for vaksinasjon sent på dagen. Dette for å unngå blødning i muskelen der vaksinen settes.
 • Du bør observeres i 30 min etter vaksinen.

Kreftpasienter og koronavaksine

Hvis du ikke kan bestille time eller ikke får time nå?

For de over 85 år som ikke får vaksine denne gang, vil det fortløpende åpne seg nye muligheter i tiden framover.

Har du av ulike grunner som ikke kunnet sette deg opp på time til vaksinasjon, vil du bli kontaktet av kommunen for spørsmål om du ønsker vaksine.

Hva skjer etter at de eldste er vaksinert?

Når de over 85 er ferdig vaksinert åpner det seg muligheter for de mellom 75-84 år. Videre vil personer med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp i aldersgruppen 18-64 kontaktet av sin fastlege for vaksinasjonstime. Disse vaksinerres sammen med aldergruppen 65-74 år. Personer med andre underliggende sykdommer blir kontaktet av fastlegene senere, også disse etter alder.

Alle disse skal ha to doser. Det vil med andre ord fortsatt ta en del tid før majoriteten av befolkningen er vaksinert mot covid-19.

- Kommunen setter raskest mulig alle de vaksinene de får tilgang til, og gir tilbud til befolkningen i tråd med de anbefalingene vi får om prioritering, sier kommuneoverlege Niels Kirkhus.

Det henvises til for øvrig til FHIs kriterier for prioriteringsrekkefølge ved vaksinasjon.

Les mer om:

Hvem kan få vaksinen?

I starten vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til de som trenger det mest først.
Prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Helsepersonell

Utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om koronavaksinasjon samtidig som eldre. Dette er på grunn av smittesituasjonen i Norge og at det er forventet at det blir flere utbrudd de neste fire ukene.

 

   

Begrunnelse for anbefalingene
 • De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har størst risiko for alvorlig forløp og død.  
 • Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt. 
 • Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene) 
 • Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for sykehusinnleggelser og død. 
 • Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der. 

Rekkefølgen kan endres avhengig av:  

 • hvor mye smitte det er i samfunnet 
 • hvor stort press det er på helsevesenet 
 • hvilke vaksiner vi får tilgang til  
 • kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper 
 • kunnskap om i hvor stor grad vaksinene hindrer spredning av sykdommen i samfunnet. 
Barn under 18 år

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er ikke testet på barn og unge. 
FHI anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år. 

For de som er ikke i risikogruppene

Det kan senere bli aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg. 

 

Ofte stilte spørsmål om koronavaksine

Jeg bor i Horten, men har fastlege i en annen by. Hvor skal jeg vaksineres?

På generell basis skal alle med varig opphold i Horten vaksineres i Horten.

Er du i risikogruppen og skal vaksineres tidligere enn aldersgruppen din tilsier, skal du få beskjed fra fastlegen din selv om legen jobber i en annen kommune. Det vil vil imidlertid være opp til den enkelte fastlege å varsle andre kommuner, så ta gjerne kontakt om du er usikker.

 

Jeg har hatt covid-19. Må jeg likevel ta vaksine?

Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Les mer om dette på FHIs sider

Nå kan det forventes at jeg får vaksine mot covid-19?

I de første ukene av januar har Horten kommune fått leveranser på ca. 20 hetteglass med koronavaksine i uken. Dette tilsvarer omtrent 100 vaksinerte innbyggere i uken.

Tallet på antalldoser er omtrentlig. Fra produsentens side oppgis det å være minst 5 doser vaksine á 0,3 ml i ett multidose hetteglass. I noen tilfeller kan det derfor være nok overskytende vaksine i multidose hetteglassene til å ta ut 1-2 ekstra doser á 0,3 ml vaksine. 

Antallet doser vi får kan endre seg etter hvert som flere produsenter får godkjent vaksiner i Norge. Uavhengig av det er fordelingen av innbyggere i Horten (18 år og oppover) omtrent slik:

innbyggere
innbyggere
Aldersgruppe ≈ antall innbyggere
85+ 670
75-84 1900
65-74 3100
55-64 3600
45-54 4000
18-44 8800

Listen over innbyggere er ikke helt nøyaktig, men gir likevel et godt bilde over hvor mange personer det er i hver aldersgruppe som kan få vaksinen i Horten kommune. Videre har FHI gitt klare anbefalinger over hvem som bør prioriteres først.

Når du blir vaksinert og hvor lenge du må vente avhenger med andre ord av både hvor mye og hvor ofte vi får vaksiner til Horten. Hvilken aldersgruppe du tilhører, om du jobber i en utsatt yrkesgruppe og om du har underliggende sykdommer som må prioriteres opp. Endrer smittesituasjonen seg, kan rekkefølgen også endres. Helt overordnet kan man likevel si at jo yngre og friskere du er, jo lenger må du vente på vaksine. 

Vaksinen er frivillig. Hvis noen takker nei når de får tilbud, gis disse vaksinene videre til andre som venter på vaksine. Med mindre noen må utsette vaksineringen av medisinske grunner, kan personer som først takker nei ikke forvente å få et nytt tilbud om vaksine før alle andre har fått et tilbud.

OPPSUMMERING

I flere måneder vil vaksinen sannsynligvis være et knapphetsgode. Vi må derfor lenge stå i en situasjon hvor tusenvis av våre innbyggere ønsker å vaksinere seg fortere enn det vi får anledning til å tilby. Kommunen setter raskest mulig alle de vaksinene de får tilgang til, og gir tilbud til befolkningen i tråd med de anbefalingene vi får om prioritering.

Les mer om: Framdriftsplan for koronavaksinasjon i Horten kommune

Jeg får ikke bestilt eller avbestilt time på nett. Hva gjør jeg?

Vi tar vi også timebestilling på telefon: 975 50 232 (09.00-14.00 på hverdager).

Her kan vi samtidig være behjelpelig dersom du er nødt til å avbestille timen din.

Kan jeg registrere meg for å få vaksine?

Det kan du! For å få en oversikt over hvilke innbyggere i Horten kommune som vil ha vaksine, anbefaler vi at du stiller deg i vaksinekø.

Vi ønsker også at du registrerer deg hvis du ikke ønsker vaksine.

Still deg i vaksinekø

Din tur til vaksinasjon bestemmes ut i fra FHIs prioriteringskriterier. Du vil få en invitasjon til time når det er din tur.

LITT INFORMASJON OM VAKSINEKØ

 • Hvis du først svarer nei på at du ønsker vaksine, men senere ombestemmer deg, er det fortsatt mulig å registrere deg i køen igjen. Det er den siste registreringen som er gjeldende.
 • Du kan selv logge deg inn med BankID og registrere deg, eller du kan hjelpe en annen.
 • Hvis du skal hjelpe en med å registrere seg i vaksinekø bruker du din egen BankID, ikke til vedkommende som skal stille seg i vaksinekø.

At du registrerer deg i vaksinekø vil bidra til at prosessen med å tildele timer til innbyggere i Horten kommune blir mye enklere. Tusen takk!

Er koronavaksinen trygg?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen.

Alle vaksiner har imidlertid bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Les mer om utviklingen av koronavaksiner

 

Når kommer vaksinen?

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt disse kommer og i hvor stort omfang.

I starten vil det derfor ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til de som trenger det mest først.

Du kan lese mer om utvikling og godkjenning av koronavaksiner på FHIs sider

 

Hvor og når foregår vaksineringen?

De høyest prioriterte vil få vaksinen på sykehjemmet sitt eller i sitt eget hjem.

Når det åpnes for en større del av den prioriterte listen, vil vaksinasjonen foregå på Ekserserhuset på Karljohansvern.

Slik kommer du deg til Ekserserhuset:

 

Ekserserhuset har adresse Nedre vei 21, 3183 Horten. Det blir skiltet.

Selve vaksinasjonen vil i hovedsak foregå på ettermiddagen.

Av sikkerhetshensyn vil vaksinelageret være et annet sted.

Hvem kontakter jeg angående vaksinasjon?

Du kan stille deg i vaksinekø!

Foreløpig er omfanget av vaksinasjonen såpass liten at det kun er de som er 85 år eller mer som får tilbud om vaksinasjon.

Er du 85 år eller mer kan du bestille time på nett

Eller ringe: 975 50 232 (hverdager mellom 09-14)

Du kan også vente til kommunen kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. 

I mellomtiden må vi alle være flinke til å følge de generelle smittevernsrådene, for å holde smitten nede.

Hva må jeg betale for vaksinen?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis for deg som innbygger. 

 

Må jeg vaksineres?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Skal barna mine vaksineres?

Barn blir mindre syke av Covid-19 enn enn resten av befolkningen. Vaksinen er heller ikke testen på barn og unge. Vaksinasjon vil i første omgang derfor ikke anbefales til barn og unge under 18 år.  

Jeg er gravid. Skal jeg vaksineres?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.

Hvis jeg blir vaksinert, kan jeg reise hvor jeg vil?

Både EUs myndigheter og Verdens helseorganisasjon (WHO) ser på muligheten for å innføre et globalt vaksinasjonssertifikat for dem som er koronavaksinert (slik som for gulfebervaksinasjon). Tanken er at dette skal gi visse rettigheter til å fly, krysse grenser og delta på arrangementer. Dersom dette blir aktuelt, vil regjeringen vurdere om det skal innføres i Norge. I så fall vil FHI komme tilbake med informasjon om hvordan sertifikatene skal utstedes, og hvilke rettigheter de gir.

Jeg har en underliggende sykdom / bruker andre medisiner. Kan jeg vaksineres?

Dersom du har medisinske spørsmål knyttet til din helse og vaksinasjon, skal du kontakte fastlegen din.

Jeg er i risikogruppen. Hvorfor blir jeg ikke kontaktet?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

Jeg ønsker mer informasjon om koronavaksine

Flere nyheter om koronavaksine:  

(Klikk på lenkene for mer info)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284