Nyheter for deg som er pårørende

 For å begrense smittespredning av korona må vi alle passe godt på. Dette gjelder særlig de mest sårbare av oss

Det er et ekstremt press på våre helsefolk, og vi ber derfor deg som pårørende om hjelp til å hjelpe oss.

NYHETER FOR PÅRØRENDE

Rådene er basert på anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet, og gjelder fra mandag 08.02

Indre Havn sykehjem i Horten

Basert på regjeringen anbefalinger om å unngå gjester i hjemmet i 14 dager, ber vi om at besøk på sykehjemmene nå begrenses. Det er også en fordel for smittevernet å ha færre besøk frem til vaksineringen av sykehjemsbeboerne er gjennomført.

 Vårt tjenestetilbud til våre brukere og pasienter vil kunne endre seg i den kommende tiden. Vi må disponere våre tilgjengelige ressurser i helsetjenesten best mulig som følge av korona. Vi er i tett dialog med tildelingskontoret og fastlegene for å sørge for nødvendig behandling og bistand for alle som trenger det.  

For å begrense smittespredning av korona er det innført besøksrestriksjoner ved våre helseinstitusjoner. Det er kun helt nødvendige og forhåndsavtalte besøk som vil bli tillatt. Snakk med den enkelte enheten for mer detaljer. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284