5.1.2021: Besøk på sykehjem og boliger

Indre Havn sykehjem i Horten - Klikk for stort bildeBasert på regjeringen anbefalinger om å unngå gjester i hjemmet i 14 dager, ber vi om at besøk på sykehjemmene nå begrenses. Det er også en fordel for smittevernet å ha færre besøk frem til vaksineringen av sykehjemsbeboerne er gjennomført.

NB! Denne nyheten er utdatert. For oppdatert informasjon, gå til denne siden.

Regjeringen har gitt følgende to unntak fra anbefalingene for at:

 1. personer i livets siste fase kan ha besøk som vanlig
 2. aleneboende kan ha besøk av én til to faste venner, eller én fast husstand.

Med mindre regjeringen bestemmer noe annet, mener kommunen at sykehjemsbeboere kan ansees som aleneboende slik anbefalingene beskriver. Begrunnelsen er at de ikke selv har valgt å bo sammen med andre.  

Vi oppfordrer pårørende til å avtale med beboeren og hverandre om hvem det er som kommer, slik at anbefalingene om én til to personer eller én husstand følges.

Alle besøk på sykehjem skal avtales med sykehjemmet på forhånd.

Besøk i bemannede boliger og omsorgsboliger

Basert på regjeringen anbefalinger om å unngå gjester i hjemmet i 14 dager, ber vi om at besøk i bemannede boliger og omsorgsboliger begrenses.

For omsorgsboliger og bemannede boliger gjelder regjeringens anbefalinger.

Beboere med lite kontakt med andre beboere, og stort behov for besøk av familie/venner i denne perioden, kan ansees som aleneboende. I følge anbefalingene kan disse ha besøk av én til to faste venner, eller én fast husstand.

Vi oppfordrer pårørende/venner til å avtale med beboeren og hverandre om hvem det er som kommer, slik at anbefalingene om én til to personer eller én husstand følges.

Vi ber om at besøk i bemannede boliger avtales på forhånd.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284