18. mars. Vi trenger hjelp fra deg som pårørende! 

Klikk for stort bilde Vårt tjenestetilbud til våre brukere og pasienter vil kunne endre seg i den kommende tiden. Vi må disponere våre tilgjengelige ressurser i helsetjenesten best mulig som følge av korona. Vi er i tett dialog med tildelingskontoret og fastlegene for å sørge for nødvendig behandling og bistand for alle som trenger det.  

Vi ber nå om hjelp fra pasienter og pårørende og ønsker at dere i dialog med oss skal finne gode løsninger for den kommende tiden: 

 • Kan vi levere medisiner for flere besøk samtidig? 
 • Klarer du eller pårørende ta målinger som blodsukker o.l. selv? 
 • Kan du eller pårørende ta en vurdering på om du må ha daglig hjelp til stell og ukentlig hjelp til dusj? 
 • Er det hjelpemidler eller annen tilrettelegging som vil gjøre deg mer selvhjulpen?  
 • Kan pårørende eller en god nabo hjelpe deg med å ta inn post, ta ut søppel, hente varer på apotek, handle o.l.? 

Innkjøp fra deg som pårørende

Hjemmetjenesten ber om at dette kjøpes inn i alle hjem for å hjelpe oss med å hindre smittespredning: 

 • Pumpesåpe,  
 • Tørkerull 
 • Avfallsbøtte 
 • Temperaturmåler til rektal bruk 

Ved spørsmål om dine tjenester, ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon 975 50 356, hverdager klokken 09.00 - 14.00. 

Helsetjenestens tiltak for smittespredning

Helsetjenestens tiltak for å forebygge smittespredning: 

 • Vi har gode rutiner for håndhygiene 
 • Vi har innført strengere rutiner for bruken av arbeidstøy 
 • Vi unngår håndhilsning og unødvendig nærkontakt  
 • Vi desinfiserer arbeidsplasser, overflater, biler, nøkler, telefoner etc. 
 • Vi tar med utstyr til vitale målinger kun til pasienter der det vurderes helt nødvendig. 
 • Vi reduserer fysisk møtevirksomhet, og kommuniserer mer digitalt og pr. telefon 
 • Vi reduserer antall besøk til et minimum 
 • Vi bruker smittevernutstyr dersom en pasient er mistenkt/bekreftet smittet: munnbind, stellefrakk, beskyttelsesbriller og hansker.  

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284