Gjeldende tiltak og anbefalinger

 Her finner du oversikt over gjeldende nasjonale og kommunale tiltak i Horten for å hindre smittespredning av korona. Horten kommune følger nasjonale anbefalinger og har ingen egne lokale tiltak. 

Nasjonale regler og anbefalinger

Horten kommune følger de nasjonale reglene og anbefalinger. Her finner du oversikt over alle sammen. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart. 

Se oversikt over regler og anbefalinger (HelseNorge.no)

Nasjonal plan for gradvis gjenåpning

Med økende vaksinasjon vil det være behov for en overordnet plan for lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, og en gradvis gjenåpning av samfunnet. 

Se Regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet

For Horten kommune: Skoler og barnehager åpner på grønt nivå

Hortensskolen åpner på grønt nivå. Du kan lese mer om smittevernveilederen på helsenorge.no . Ingen barn skal møte på skolen syke, sjekk gjerne råd fra nasjonale helsemyndigheter om hvor mye snørr som er lov. 

NB!  Skoleelever kan nå teste seg ut av karantene slik at de kan møte på skolen etter negativt testsvar. 

Du kan lese mer om tiltak i skolen på utdanningsdirektoratets sine nettsider. 

Covid 19-forskriften

Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk.

Gå til covid 19-forskriften (lovdata)

 

Husk det viktigste!

 • Hold avstand.
 • Hold hendene rene.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Hold nede antall personer du møter

Det er fortsatt svært viktig at alle følger anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter med å holde avstand og ha god hygiene, samt å begrense sosial kontakt. Hold spesiell god avstand, 2 meter, til personer i risikosonen. 

Viktige prinsipper

1. Alle har et selvstendig ansvar for å følge lovverket og anbefalingene.

2. Næringslivet og kulturarrangører har et selvstendig ansvar for å følge lovverket.

3. Nasjonale lover og forskrifter gjelder hele landet.

4. Horten kommune eller kommuneoverlegen har ikke anledning til å gi dispensasjoner fra kravene.

 Noe du ikke finner svar på?

For oppdaterte nasjonale retningslinjer kan du se på www.fhi.no eller www.regjeringen.no.

Sjekk helsenorge for mer informasjon. 

Sjekk også rådene for koronahverdagen

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284