Gjeldende tiltak og anbefalinger

Klikk for stort bilde Her finner du oversikt over gjeldende nasjonale og kommunale tiltak i Horten for å hindre smittespredning av korona. 

Nasjonale regler og anbefalinger

Horten kommune følger de nasjonale reglene og anbefalinger. Her finner du oversikt over alle sammen. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart. 

Se oversikt over regler og anbefalinger (HelseNorge.no)

Plan for gradvis gjenåpning

Med økende vaksinasjon vil det være behov for en overordnet plan for lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, og en gradvis gjenåpning av samfunnet. Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til torsdag 27. mai.

Se Regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet

For Horten kommune: Skoler og barnehager på gult nivå

Fra 27. mai kan lokale smittevernmyndigheter vurdere om skoler og barnehager i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen.

Dessverre gir ikke smittesituasjonen i og rundt Horten kommune grunn til å endre tiltaksnivået fra gult til grønt nivå nå, eller i løpet av de kommende ukene.

Kommuneoverlegen har derfor vurdert at skoler og barnehager i Horten kommune må planlegge for gult nivå frem til sommerferien.

Les mer om skoler og barnehager fram til sommerferien her

Covid 19-forskriften

Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk.

Gå til covid 19-forskriften (lovdata)

Kommunale tjenestetilbud (fra 23. april):

Bobilparkering og gjestehavner

 • Åpnet 23. april

Idrett

 • Idrettsanlegg, innendørs: 
  Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idrettsaktiviteter innendørs. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer. Voksne kan drive organisert idrettsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 10 personer, og det stilles krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten. Den enkelte særidretts egne krav skal følges.
 • Idrettsanlegg, utendørs: 
  Organisert idrettsaktivitet tillatt for barn og unge under 20 år. Voksne kan drive organisert idrettsaktivitet utendørs i grupper på inntil 20 personer. Det stilles krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten. Den enkelte særidretts egne krav skal følges.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt innendørs og utendørs.
 • Svømmehaller: 
  Åpent for alle, men med en maksbegrensning på 50 personer samtidig i anlegget.

Kultur

 • Bakkenteigen kulturhus: Arrangementer kan gjennomføres med maksimalt 200 personer på faste tilviste plasser.
 • Horten og Åsgårdstrand bibliotek er åpne.
 • Meråpent bibliotek fra kl. 07.00 til kl. 23.00  (tilgang med lånekort og PIN-kode tilknyttet Horten bibliotek) er foreløpig stengt.
 • Spillrommet følger Kulturhuset 37 sine åpningstider.
 • Horten kino: 
  Se Horten kinos hjemmesider for oppdatert informasjon vedrørende covid-19.
 • Kulturhuset 37: 
  Ung 37, fritidsklubber, skateparken, Åpen hall og Cafe Gul holder åpent. Antallsbegrenset og munnbind der en ikke kan overholde avstandsbegrensing.

Nav

 • Holder åpent som tidligere

Rådhuset

 • Barnevernet: Ingen endring i tjenestene
 • Byggesak: Kun digitale møter etter avtale
 • Helsestasjonen: Ingen endring i tjenestene
 • Servicetorget: Normal åpningstid.

Skoler og barnehager

 • Barnehager: Gult nivå.
 • Barneskoler: Gult nivå.
 • Kulturskolen: Fysisk undervisning for elever under 20 år.
 • Skolehelsetjeneste: Ingen endring i tjenestene
 • Ungdomsskoler: Gult nivå.
 • Voksenopplæringen: Gult nivå.

Sykehjem, boliger og aktivitetssenter

 • Barnehabilitering: Ingen endring i tjenestene
 • Horten aktivitetssenter: Åpent, men det gjøres vurderinger i hvor stor grad.
 • Sykehjem og omsorgsboliger: Åpent for besøk, i tråd med tiltaksnivået.

Husk det viktigste!

 • Hold avstand.
 • Hold hendene rene.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Hold nede antall personer du møter

Det er fortsatt svært viktig at alle følger anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter med å holde avstand og ha god hygiene, samt å begrense sosial kontakt. Hold spesiell god avstand, 2 meter, til personer i risikosonen. 

Viktige prinsipper

1. Alle har et selvstendig ansvar for å følge lovverket og anbefalingene.

2. Næringslivet og kulturarrangører har et selvstendig ansvar for å følge lovverket.

3. Nasjonale lover og forskrifter gjelder hele landet.

4. Horten kommune eller kommuneoverlegen har ikke anledning til å gi dispensasjoner fra kravene.

 Noe du ikke finner svar på?

For oppdaterte nasjonale retningslinjer kan du se på www.fhi.no eller www.regjeringen.no.

Sjekk helsenorge for mer informasjon. 

Sjekk også rådene for koronahverdagen

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284