9. mai. Åpning av skolen for 5.-10. trinn

Klikk for stort bildeRegjeringen har besluttet at alle elever i grunnskolen nå skal komme tilbake på skolen i løpet av uke 20. Hortenskolen vil ta i mot elever allerede på mandag 11.mai, men ikke alle kan komme på en gang. Hver enkelt skole har laget en plan for hvilke dager de ulike klassene skal møte på skolen. Informasjon blir sendt via skooler og legger på nettsidene til den enkelte skole. 

Undervisningen vil være en kombinasjon av uteskole, hjemmeskole og undervisning på skolen. Organiseringen av undervisningen blir tilpasset den enkelte skolen. 

Trygg skolehverdag for alle

For at skolehverdagen skal bli trygg for elever og ansatte, vil skolene følge Veileder om smittevern som er utarbeidet av myndighetene. De viktigste tiltakene er fremdeles:

 1. syke personer skal ikke være på skolen
 2. god hygiene
 3. holde avstand til hverandre

På skolen vil elevene få god opplæring i smittevern. Skolene vil være organisert i henhold til anbefalinger i veilederen med redusert gruppestørrelse, faste voksne per elevgrupper, forsterket renhold samt tilrettelegging av skolens fellesområder og klasserom for å ivareta anbefalt avstand på 1 meter.

Det er viktig at foresatte og skolen samarbeider godt for å ivareta smittevernet:

 • Elevene vasker hendene før de går på skolen
 • Leker tas ikke med på skolen
 • Mobiltelefoner er en stor smittekilde og benyttes ikke skoletiden. Den kan gjerne ligge hjemme
 • Ta med matpakke. Elevene kan ikke gå på butikken i skoletiden. Kantiner er stengt.
 • Elevens PC og øvrig utstyr er personlig og skal ikke benyttes av andre.
 • PC og lader tas med på skolen. Skolen vil sørge for at elever rengjør PCen sin.
 • Elever oppfordres til å gå eller sykle til skolen! Unngå bruk av kollektivtrafikk eller skoleskyss så sant det er mulig.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284