30.11: Nye nasjonale tiltak og anbefalinger

 Nå øker smitten. Helse- og omsorgstjenesten er under press, både i kommunene og på sykehus. Regjeringen innfører derfor nasjonale tiltak for å beholde kontroll.

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien. Det aller viktigste er at folk over 65 år får en oppfriskningsdose så fort som mulig.

– Pandemien er ikke over, men den er over i en ny fase. Vi må lære oss å leve med smitten. Fordi vi har vaksiner, kan vi nå tåle mer smitte i samfunnet. På den ene siden skal vi unngå overfylte sykehus og at helsevesenet blir overbelastet. På den andre siden skal folk få leve så normalt som mulig. Vi må hele tiden finne den riktige balansen i tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Nye tiltak og anbefalinger

Regjeringen innfører flere nye tiltak. Tiltakene gjelder fra 1. desember, og anbefalingene gjelder fra nå. De gjelder inntil videre, og er basert på råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI.

Nye nasjonale tiltak og anbefalinger

Regjeringen  innfører nå to nye regler:

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

I tillegg innføres noen nasjonale anbefalinger:

 • Bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Bruk av munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • I tillegg videreføres anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
 • Kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

Dette kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten.

– Kommuner med økende smitte og økende belastning på helse- og omsorgstjenesten bør i tillegg vurdere behovet for egne og strengere lokale tiltak. Kommunene bør samordne seg regionalt når det er behov for det, sier helseminister Ingvild Kjerkol. 

Kommunene får plikt til å tilby lett tilgjengelig vaksinetilbud

– Flere kommuner har hatt mange gode og kreative løsninger for å gjøre det lettere for folk å ta imot vaksiner. Nå kommer en forskrift for å sikre et mest mulig tilgjengelig vaksinetilbud. Vi vil også opprette en nasjonal vaksinasjonstelefon som kan svare på faglige og praktiske spørsmål på ulike språk, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

 • Kommunene skal tilby oppfriskningsdose til alle som er 45 år og eldre når alle som er 65 år og eldre har fått tilbud.
 • Også alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten skal få tilbud om oppfriskningsdose.
 • Regjeringen planlegger for at hele den voksne befolkningen kan få en oppfriskningsdose før påske. 

Revidert strategi- og beredskapsplan

Regjeringen reviderer strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien.

– Dette er en strategi som legger opp til fortsatt god beredskap og rom for rask innstramming for å bevare kontrollen på pandemien. Det innebærer at vi må tilpasse hverdagen vår til utviklingen i pandemien, sørge for at det er kapasitet i helsetjenesten og ivareta økonomien vår og arbeidsplasser, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

 • Det overordnede målet i strategien er nå å beholde kontrollen på pandemien, slik at den ikke fører til for stor sykdomsbyrde og for stor belastning på kapasiteten i kommunehelsetjenesten og i sykehusene.
 • Barn og unge skal skjermes i størst mulig grad, offentlige tjenester skal ytes på et forsvarlig nivå, og økonomien skal beskyttes.
 • Beredskapsnivået vil opprettholdes som i dag ut april neste år.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284