30.1: Letter på tiltakene fra onsdag 3. februar - vi oppdaterer mandag

Kommunevåpen - Klikk for stort bilde Horten kommune er fra onsdag 3. februar ikke lenger omfattet av de forsterkede tiltakene fra forrige uke. Vi gir oppdatert informasjon senest mandag 1. februar.

Lettelsene gjelder fra onsdag 3. februar og omfatter 8 av 15 kommuner på Østlandet.

Horten er blant kommunene som nå kan lette litt på tiltakene.

I pressekonferansen 30. januar klokken 10.00 ga Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommunene oppgaven med å vurdere hvilke lokale tiltak som videreføres i de respektive kommunene. 

Horten kommune vil vurdere lokale forskrifter og gi oppdatert informasjon
innen mandag 1. februar klokken 17.00

Dette er status for 25 kommunene på østlandet med forsterkede tiltak

Fra og med 3. februar reduseres ring 1 fra ti til tre kommuner: Nordre Follo, Oslo og Ås.

Fra og med 3. februar består ring 2 av: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler.

Fra og med 3. februar fjernes følgende kommuner fra ring 2: Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet. For disse kommunene vil de nasjonale tiltakene være gjeldende og eventuelle lokale forskrifter dersom de har vedtatt det.

Les også: Regjeringens temaside om koronasituasjonen

Nasjonale tiltak - videreføres til midten av februar

Her er oversikt over de nasjonale smitteverntiltakene, oppdatert etter endringer for innreise fra 29. januar. Grensen er nå i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge (med noen unntak). Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

Ankomst Norge

  • Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.
  • Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.
  • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen. 
  • Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.
  • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
  • Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell.
  • Noen grupper har tilpassede regler. Les mer: Innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020
  • Reglene for innreise til Svalbard skjerpes. Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt senest 24 timer før avreise. Testen må være gjennomført på fastlandet. Alle unødvendige reiser til Svalbard frarådes.

Arbeidsplasser

  • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Arrangementer

  • De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.
  • Dersom et arrangement likevel må avholdes: 
  • Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten
  • er utendørs, er grensen 20 personer.
  • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Butikker

  • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand.

Idretts- og fritidsaktiviteter

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 
  • Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.
  • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill.

Reiser

  • Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. 
  • Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise. 
  • Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder.

Restauranter, kafeer, barer

  • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
  • Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.
  • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
  • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
  • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Skoler, barnehage og høyere utdanning

  • Barnehagene og skolene er på gult nivå.
  • Alle universiteter, høyskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig.
  • Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.
  • Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

Sosial kontakt

  • Alle bør begrense sosial kontakt.
  • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
  • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
  • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort

 

    Kontakt

    • Horten Kommune
      Postboks 10,
      3191 HORTEN
    • Besøk
      Teatergata 11
      3187 HORTEN
    • Telefon
      33 08 50 00
    • E-post
      postmottak@horten.kommune.no
    • Åpningstider
      Hverdager: 08-15.00
    • Organisasjonsnummer
      964 951 284