20. november: Smittesikker skoleskyss

busskilt - Klikk for stort bilde Horten kommune har vært i dialog med Vestfold og Telemark Fylkeskommune (VTFK) for å opprettholde en trygg og sikker skoleskyss for barn og unge. 

I den forbindelse har fylkeskommunen plikt til å tilby skoleskyss med nok kapasitet og godt smittevern.
Dette skjer fra førstkommende mandag, 23. november.  

I busser beregnet for skoleskyss skal det ikke benyttes ståplasser. Dette betyr:  

 • Alle elevene skal tilbys sitteplass
 • Det kan ikke sitte elever på begge radene der det er motstående seter

Skolene vil bidra til at elevene blir fordelt på skolebussene med riktig antall passasjerer, slik at dette blir ivaretatt på en best mulig måte.  

Samtidig er vi opptatt av tilbakemeldinger fra foresatte dersom det oppleves at skoleskyssen ikke gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte. 

Fylkeskommunen og VKT oppfordrer samtidig elevene til å benytte de øremerkede skoleskyssbussene og ikke hoppe på de vanlige rutebussene. Dette for å utnytte kapasiteten på best mulig måte.  

Ellers oppfordrer vi sterkt til at elevene holder avstand og sitter på plassen sin gjennom bussturen. De som er syke eller mistenker sykdom bør holde seg hjemme og ikke reise med offentlig kommunikasjon. 

Bakgrunn for smittefri skoleskyss

Kommuneoverlegen fattet vedtak om smittevern på skoleskyssen i Horten kommune onsdag 18. november. På bakgrunn av dette kravet har fylkeskommunen valgt å sette inn flere busser og smittevernvakter.
- Vi er glad for at fylkeskommunen setter i verk tiltak for å sikre en  tryggest mulig skolehverdag for elevene i Horten, uttaler kommuneoverlege Niels Kirkhus.   

Kommuneoverlegen påla fylkeskommunen å sikre smittesikker transport i busser beregnet for skoleskyss.

Fylkeskommunen har iverksatt tiltak fra mandag 23. november med flere busser og smittevernvakter som skal informere og veilede passasjerene.  

Horten er foreløpig den eneste kommunen i fylket som har fattet et slik vedtak, men vi mener at dagens situasjon gjør det nødvendig. Et tungt argument er at mellom 300 og 400 av elevene på Horten videregående skole kommer reisende fra andre kommuner. 

Viktige huskeregler for våre elever 

 1. Sett deg på et ledig sete i bussen, ikke bli stående i klynger selv om det er hyggelig å snakke med venner 
 2. Sørg for at du ikke bidrar til trengsel 
 3. Hold deg hjemme om du er syk 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284