20.01.21: Kommuneoverlegen om de nye tiltakene

Kommuneoverlege Niels kirkhus - Klikk for stort bildeKommuneoverlege i Horten kommune, Niels kirkhus Statlige myndigheter letter nå på noen av anbefalingene og reglene knyttet til smittevern. Dette kommer etter et to uker med særlig strenge tiltak.

Lettelsene fører oss i hovedsak tilbake til begrensingene vi hadde før nyttår. De særlig strenge tiltakene ser ut til å ha hatt effekt, selv om smittesituasjonen fortsatt er alvorlig.

Lettelsene kommer først og fremst på følgende områder:

 • Barn og unge kan gjenoppta fritidsaktiviteter
 • Ungdomsskoler og videregående skoler settes ned til gult nivå der det er forsvarlig
 • Anbefalte begrensinger om sosial kontakt gjøres litt mindre strenge
 • I tillegg skal det nasjonale skjenkeforbudet oppheves på fredag, men det kan erstattes av lokale vedtak om skjenkestopp/-begrensinger i områder med mye smitte

Vær forberedt på flere innstramminger

Kommuenoverlegen forventer ikke ytterlige lettelser med det første. Det er fortsatt mye smitte i Norge, og ustabile forhold i mange land. Vi må også være forberedt på at nye virusvarianter som smitter lettere, etter hvert vil etablere seg i Norge.

Kommuneoverlegen anser det derfor som like sannsynlig at vi får innstramminger som at vi skal få flere lettelser, når vi ser noen uker frem i tid.

Fortsatt fokus på sosial avstand, håndhygiene og å testing og karantene ved symptomer er viktig. 

Lokale tiltak

Kommunen har ut fra smittesituasjonen i egen og nærliggende kommuner valgt å følge regjeringens råd om gult nivå på ungdomsskoler og videregående skoler.

Vedtaket om at alle med rett til skoleskyss tilbys en sitteplass, opprettholdes.

Mat- og alkoholservering

Kommunen har også vurdert at det ikke er grunnlag for å fatte lokalt vedtak om skjenkestopp. Dette begrunnes både ut fra smittesituasjonen og ut fra at serveringsbransjen i kommunen generelt har vist at de er flinke til å følge smittevernreglene.

Det er varslet at de nye bestemmelsene skal inneholde en åpning for å skjenke alkohol sammen med matservering.

Med mindre dette blir ytterligere spesifisert, vil kommunens forståelse av dette kravet være:

 • Alkoholservering tillates bare på serveringssteder som har servering av mat. Servering av snacks regnes ikke som matservering. Det vil være mulig å servere mat som er laget andre steder, så lenge kravene til mathygiene ivaretas.
 • Alkoholservering tillates bare til gjester som bestiller mat.
 • Gjester som skal spise skal få anvist bordplass og kan innta alkohol så lenge de sitter ved denne plassen, men ikke andre steder i lokalet.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284