18. november: Kommuneoverlegen krever smittesikker skoleskyss

Kommunelegen har i dag fattet vedtak om smittevern på skoleskyssen i Horten kommune. 

Fylkeskommunen pålegges å sikre smittesikker transport i busser beregnet for skoleskyss:

                ⁃              Alle passasjerene skal tilbys sitteplass.

                ⁃              Det kan ikke sitte passasjerer på begge radene der det er motstående seter.

Så langt er Horten den eneste kommunen i fylket som har fattet et slik vedtak, men vi mener at dagens situasjonen gjør det nødvendig. Et tungt argument er at mellom 300 og 400 av elevene på Horten videregående skole kommer reisende fra andre kommuner.

Vedtaket er gjeldene fra mandag 23.11.20. Fylket og kommunen vil ha videre dialog for å sikre en tryggest mulig skolehverdag for alle elevene våre.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284