18.1.21: Tiltak videreføres, men noen lettelser for barn og unge

Kommunevåpen - Klikk for stort bildePå pressekonferansen mandag 18. januar videreførte Regjeringen i hovedsak de smitteverntiltakene vi fikk de første dagene av 2021. Det blir likevel noen endringer - i hovedsak rettet mot barn og unge.

Les regjeringens pressemelding (18. januar) i sin helhet.

Idrett- og fritidsaktiviteter

Regjeringen åpner nå for at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres. 

Horten kommune vil åpne sine tilbud fra og med onsdag 20. januar.  

Dette betyr at ulike lag og foreninger får bruke kommunale anlegg til aktiviteter for barn og unge igjen fra og med samme dag.

Det presiseres fra Regjeringen at kamper, cuper, stevner mv. fortsatt må utsettes.

Ungdomskolene

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå.

På gult nivå kan hele skoleklasser fysisk ha undervisning sammen. De kan også ha fag der elevene blandes, men dette bør begrenses så langt det er mulig.

Kommunens ungdomsskoler endres til gult nivå fra mandag 25. januar. Elevene møter på skolen.

Kulturskolen

Kulturskolen starter nå gradvis opp med fysisk undervisning.

Elevene vil bli kontaktet direkte av sine lærere angående tidspunkt for oppstart av undervisning.

Det vil ta enda litt tid før musikklek, kulturkarusellen og musikkterapi starter opp.

Her er en detaljert liste over kommunale tilbud og tiltak som gjelder:

Bobilparkering

 • Vi anbefaler at dere følger regjeringens råd om redusert reiseaktivitet.

Idrett

 • Idrettsanlegg, innendørs: Alle haller og gymsaler åpnes fra 20. januar for barn og unge under 20 år.
  (Unntaket er eliteidrett, som følger sine særforbunds bestemmelser).
 • Idrettsanlegg, utendørs: Holder åpent, så fremt gjeldende smittevernsregler kan opprettholdes.
 • Svømmehaller: Åpent for besøk fra barn/voksne (med restriksjoner), skolesvømming og behandling. Ikke organisert trening for de over 20 år.

Kultur

 • Bakkenteigen kulturhus: Mer informasjon kommer.
 • Biblioteket: Holder åpent for utlån. Ikke arrangementer eller åpent for grupper. Bibliotekavdelingen på Åsgården skole holdes stengt.
 • Kulturhuset 37: Mer informasjon kommer senere

Nav

 • Holder åpent som tidligere

Rådhuset

 • Barnevernet: Ingen endring i tjenestene
 • Byggesak: Kun digitale møter etter avtale
 • Helsestasjonen: Ingen endring i tjenestene
 • Servicetorget: Normal åpningstid.

Skoler og barnehager

 • Barnehager: Fortsetter som i høst, på gult nivå.
 • Barneskoler: Fortsetter som i høst, på gult nivå.
 • Kulturskolen: Gradvis fysisk undervisning fra uke 3. Elever vil bli kontaktet
 • Skolehelsetjeneste: ingen endring i tjenestene
 • Ungdomsskoler: Gult nivå fra mandag 25. januar. 
 • Voksenopplæringen: Gult nivå fra mandag 25. januar.

Sykehjem, boliger og aktivitetssenter

 • Barnehabilitering: ingen endring i tjenestene
 • Horten aktivitetssenter: Åpent, men det gjøres vurderinger i hvor stor grad.
 • Sykehjem og omsorgsboliger: Vi tilrettelegger for avtalte besøk.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284