15. mars: Helse og velferd i en tid med koronasmitte  

Klikk for stort bilde Begrensning av korona-smitte krever en stor nasjonal dugnad og vil følger råd og anbefalinger fra de nasjonale helsemyndighetene.

Vårt hovedfokus er å trygge våre pasienter, brukere og pårørende om at vi jobber målrettet for å begrense smittespredning. Tiltakene vi iverksetter i helse og velferd er svært viktig for å beskytte de mest sårbare av oss. 

Våre ansatte i helse og velferd gjør en utrolig viktig jobb om dagen og har en sterk innsatsvilje som jeg ønsker å takke hver enkelt for, sier Stein Evensen, kommunalsjef i Helse og velferd i Horten kommune. Hver og en av oss som innbyggere i Horten kan hjelpe til ved å følge reglene som nasjonale helsemyndigheter har pålagt oss alle. Vis solidaritet i en tid som denne.   

Helse og velferd har innført en rekke tiltak for å hindra smittespredning av korona. Samtidig må vi opprettholde et forsvarlig helsetilbudet til våre pasienter og brukere.  

Vi har et godt beredskapsplanverk og flytter nødvendig personell inn mot de viktigste tjenestene våre dersom det blir stort sykefravær blant våre ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten, uttaler Stein Evensen.  

Tiltak som er innført i helse og velferd:  

 • Vi har økt renhold generelt og spesielt på overflater med stor smittefare, 
 • Vi bruker beskyttelsesutstyr overfor våre høy-risikopasienter  
 • Besøk til våre institusjoner er begrenset til det helt nødvendige.  
 • Dagaktivitet, sosiale og velværetilbud er avlyst.  
 • Vi er forberedt på å håndtere pasienter som må isoleres 
 • Interne møter er begrenset til det minimale 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284