14.03: Strengere tiltak i horten fram til påske 

Kommunevåpen - Klikk for stort bilde I løpet av den siste tiden har vi opplevd et økt smittenivå blant barn og unge i Horten. For å få bedre kontroll over situasjonen har kommuneoverlegen besluttet ytterligere innstramminger i skolen. I tillegg har vi noen anbefalinger knyttet til fritidsaktiviteter. 

Tiltak og anbefalinger vil gjelde fra uke 11 til uke 13, altså fram til påskeferien. 

Dette er tiltakene

Skole, 1.-4. trinn 

Skolene organiseres på rødt nivå fram til påskeferien: 

Undervisning: 

 • Maks 17 elever i hver kohort 
 • Ingen fysisk kontakt mellom kohorter 
 • Faste lærere på hver kohort 
 • Lærere og assistenter kan likevel samarbeide om to kohorter, da dette er viktig for undervisningen og sjeldent gir mange flere nærkontakter for elevene 

SFO: 

 • Redusert åpningstid i SFO, 08.00-16.00
 • Samme kohorter på skolen og SFO 
 • Elevene må selv ha med matpakke til SFO 

Ellers: 

 • Ingen syke skal møte på skolen 
 • Ekstra fokus på hygiene 
 • Unngå trengsel og store samlinger 
 • Egne områder i skolegården for ulike kohorter i friminutt 
 • Elevene oppfordres til å opprettholde kohortene under skoleskyssen 

Skole, 5.-10. trinn 

 • Vi praktiserer digital hjemmeundervisning fram til påskeferien
 • Barn med spesielle behov vil bli ivaretatt på skolen

Horten voksenopplæring

 • Vi praktiserer digital hjemmeundervisning fram til påskeferien

Fritidsaktiviteter, alle

Slik smittesituasjonen ser ut i dag anbefaler vi at fritidsaktiviteter settes på pause til og med søndag 21. mars. 

Vi oppfordrer samtidig at alle forholder seg til færre og faste nærkontakter og unngå å møtes hjemme. Skal du møtes, gå heller en tur ute, med god avstand. 

Siste ord 

Til slutt vil kommuneoverlegen komme med følgende budskap:

Covid-19 gir ofte lette symptomer. Vi ser at noen går lengre enn ønsket med symptomer før de tester seg. Vi vet det kan være vanskelig å avgjøre når det er riktig å teste seg, samtidig er det lett å være etterpåklok.

Vi ber om at alle tester seg så raskt som mulig, så snart de får mistanke om symptomer som kan vise seg å være covid-19.

I tillegg ber vi alle om å overholde karantenereglene innad i husstanden. Har du barn i karantene, må færrest mulig ha kontakt med barnet. Bruk munnbind og husk håndhygiene.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284