13. mars. Regler for hjemmekarantene - oppdatert informasjon

Klikk for stort bilde Karantene eller hjemmeisolat? Vi har samlet noen opplysninger fra Helsedirektoratet.  Husk at informasjonen fra det offentlige kan endre seg raskt - for oppdatert informasjon, se sidene deres.

Lurer du på om du må i hjemmekarantene? Sjekk nettsiden til helsemyndighetene. 

Hjemmekarantene

For oppdatert informasjon om hvem som til enhver tid skal være i hjemmekarantene bør du sjekke helsenorge.no 

Personer som er i karantene og som får symptomer på luftveisinfeksjon skal ha hjemmeisolasjon inntil man er frisk, og minimum 14 dager etter karantenen startet.

Tiltak ved hjemmekarantene 

Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å: 

 • ikke gå på jobb eller skole 
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport 
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre 

Helsepersonell som skal inn til personer i hjemmekarantene kan følge basale smitteverntiltak og trenger ikke å følge spesielle råd for beskyttelse så lenge ingen i husstanden har symptomer på infeksjon. 

Hjemmeisolering

Hjemmeisolering gjelder for:

 • De som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • De som har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for covid-19.
 • De som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon

Tiltak ved hjemmeisolering

Hjemmeisolering innebærer at pasienten holder seg hjemme. Helsepersonell som skal besøke pasienter som er hjemmeisolert skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr, som beskrevet under tiltak i primærhelsetjenesten. Dette gjelder også om helsepersonell skal besøke andre i samme husstand til hjemmeisolerte pasienter.

Isolering

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

Følg med på symptomer

Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker).

Legebesøk

Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har eller blir vurdert for å ha covid-19. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport eller taxi. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.

Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet ditt

Dersom mulig, bør du oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle.

Hosting og nysing

Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i albuen. Kast brukte papirlommetørklær umiddelbart, og vask deretter hendene dine.

Håndhygiene

Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70 prosent, dersom såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring

Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.

Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 

Råd til husstandsmedlemmer

Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, regnes du som nærkontakt. Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.

Ikke bruk offentlig transport eller drosjer og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Du må daglig følge med på egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og hoste. Ta telefonisk kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.

Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere bør begrense sosial kontakt og unngå besøk.

Det er fint om du bidrar til å observere symptomene til den som er syk eller mistenkes å være smittet med koronavirus. Kontakt lege/legevakt om tilstanden forverrer seg og informer om at personen har, eller blir vurdert for sykdommen covid-19. Dette vil hjelpe helsepersonell til å foreslå riktig behandling for den syke og samtidig gjennomføre tiltak som hindrer at andre blir smittet.

God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Husk også å vaske eller desinfisere hendene:

 • Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg
 • Før du skal ut av huset
 • Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv.

Dersom du har ytterligere spørsmål, kontakt din lege på telefon for nærmere informasjon.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284