12. mars. NYE TILTAK FOR Å HINDRE SMITTESPREDNING I HORTEN KOMMUNE

Klikk for stort bildeBegrensning av korona-smitte krever en stor nasjonal dugnad. Vi er nå i en uavklart situasjon og det er usikkerhet rundt hva som er riktige tiltak. Vårt hovedfokus er å trygge innbyggerne og begrense smittespredning, og vi ønsker å gjøre det vi kan på et tidlig tidspunkt.

Kommunedirektøren har derfor besluttet å innføre flere nye tiltak:

For elever på klassetrinnene 5. til 10 vil det fra og med mandag bli gitt alternativ undervisning. Alle elevene får med seg elev-PC hjem og vil kommunisere med lærerne. Elever med spesielt behov for tilsyn vil få det.

Det vil bli lagt opp til spredning og mindre grupper for elevene fra 1. til 4. klasse.

Retningslinjene for besøk til sykehjemmene har blitt strammet inn fra og med torsdag morgen, og vil fortløpende bli vurdert.

Andre tiltak, blant annet i barnehagene, kulturhus, med mer, blir fortløpende vurdert.

Beslutningene er fattet ut fra føre-var-prinsippet, og gjelder i første omgang ut neste uke. Vi vil følge utviklingen tett og blant annet lytte til faglige råd fra sentrale myndigheter.

Ytterligere informasjon vil bli gitt på kommunens hjemmeside. Elevenes foreldre vil bli informert.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284