11. mars. Hva gjør Horten kommune for å redusere smittespredning

Klikk for stort bildeVi følger råd og anbefalinger fra helsemyndighetene - og overvåker korona-situasjonen tett. Våre hovedmål er å sikre best mulig opprettholdelse av vårt tjenestetilbud og sikre innbyggerne våre. Tiltakene er hele tiden under vurdering på bakgrunn av slik situasjonen utvikler seg.   

Bakgrunn 

Koronaviruset vil med all sannsynlighet fortsette å spre seg i Norge. Tiltakene handler om å bremse spredningen. Vi ønsker å unngå at svært mange blir syke samtidig, slik at helsevesenet kan håndtere de syke på en god måte. I tillegg vil det gjøre det mulig å opprettholde mest mulig normale samfunnsfunksjoner. 

Vi må være forberedt på at tiltakene vi iverksetter kan opprettholdes over flere måneder. Belastningen tiltakene medfører må derfor stå i et rimelig forhold til resultatene vi oppnår med tiltakene. Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet vil alltid ansees som et minimumsnivå. Vi vil kontinuerlig vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessige for å begrense smitte, samtidig som andre viktige behov i samfunnet ivaretas.  

Viktige prinsipper vi styrer etter:  

 1. Vi skal opprettholde kommunalt tjenestetilbud 
 2. Vi skal sikre trygghet for innbyggerne våre 
 3. Vi skal unngå smittespredning for å skjerme de sårbare av oss og trekke ut smittespredningen i tid.  
 4. Vi skal unngå at store deler av innbyggerne våre blir syke samtidig.  
 5. Vi skal innføre tiltak som skal kunne vare over tid.  

Generelt: 

Vi planlegger for redusert bemanning i alle tjenesteområder. Målet vårt er hele tiden å sikre det kommunale helsetilbudet:  

 • Vi kommer til å prioritere de viktigste tjenestene våre innenfor helse og oppvekst.  Vi styrer etter prinsippet; liv og helse først.   
 • Vi har planer for at ansatte må kunne jobbe i en annen enhet. Vi kommer til å prioritere ansattressurser der det er størst behov 
 • Ved behov har vi planer for å kunne konsentrere undervisning på noen av våre skoler istedenfor alle.  
 • Ved behov kan vi måtte stenge tjenestetilbud som har mindre betydning. 

Skole og barnehager

Alle barnehager og skoler blir stengt fra torsdag 12. mars og 26. mars. Det vil bli gitt alternativt tilbud til de barna som har foreldre/foresatte i samfunnskritiske roller. 

Helse

Retningslinjene for besøk til sykehjemmene har blitt strammet inn fra og med torsdag morgen, og vil fortløpende bli vurdert. Fra torsdag 12. mars, gjør vi ytterligere tiltak for å begrense smittespredning fra besøkende ved sykehjemmene våre, bemannede boliger og Braarudåsen senter. Vi ønsker å begrense antall besøkende og alle som ønsker å besøke noen må ringe på en låst dør og registrere seg hos helsepersonell.

Beslutningene er fattet ut fra føre-var-prinsippet, og gjelder i første omgang ut neste uke. Vi vil følge utviklingen tett og blant annet lytte til faglige råd fra sentrale myndigheter.

Andre områder

Andre tiltak, blant annet i barnehagene, kulturhus, med mer, blir fortløpende vurdert.
 

Generelle retningslinjer for våre ansatte:

Vi innfører konkrete korona-retningslinjer for ansatte i Horten kommune som innebærer at vi ikke skal delta på kurs/konferanse med flere enn 100 deltakere utenfor Horten. Vi oppfordrer til bruk av møter på digitale plattformer og ønsker generelt å redusere større samlinger.  

Renhold: 

Vi har økt renhold i våre bygg, spesielt med tanke på overflater med smittefare. Hovedfokus er på helse og oppvekst. Vi gjør kontinuerlige vurderinger for å gjøre ytterligere tiltak.  

Arrangementer: 

Kommuneoverlegen vurderer hele tiden arrangementer i kommunen vår, basert på smittevernlovgivningen.  Vi har valgt å avlyse enkelte forestillinger på Bakkenteigen Kulturhus og vurderer forløpende hvilke forestillinger som kan gå og ikke. Alle arrangører må gjennomfører ROS- analyser og blir bedt om å sette inn konkrete smittereduserende tiltak og informere sine deltakere godt. Skjema/risikovurdering finner du i vår skjemaportal.  

Oppfordring til alle innbyggere i Horten: Ta ansvar – vis solidaritet:  

Hver og en av oss har et ansvar – for både vår egen helse og våre medmennesker. Vis hensyn til de rundt deg- hold deg hjemme fra arrangementer med mange folk når du er syk eller har luftveissymptomer. Vi må ta et ansvar for hverandre ved å utvise forsiktighet! 

 • Du har ansvar for de rundt deg 
 • Følg hygieneråd - skjerp egne rutiner; vask hendene ofte.  
 • Du bør unngå håndhilsing og klemming. 
 • Hold deg oppdatert og følg råd og informasjon fra folkehelseinstituttets nettsider. 

Tiltak for å begrense smittefare

Personlig hygiene

Vi ber deg om å ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene:

 • Vask hendene ofte og skjerp dine egne rutiner.
 • Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt kan du med fordel begrense.
 • Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør veilede om personlige hygienetiltak. 

 

Folkeansamlinger
 • Ikke oppsøk folkeansamlinger dersom du er syk.
 • Følg hygieneråd og unngå  trengsel i folkeansamlinger, både inne og ute.
 • Arrangører og deltakere skal etterleve gjeldende nasjonale føringer for arrangementer.

 

Mathygiene
 •  Matservering og behandling av mat på sted med allmenn adgang skal forholde seg til Mattilsynets gjeldende regler og begrense tilgang på felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for
 • tilbehør.
 • Hvor dette ikke er mulig, skal serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør skiftes ofte eller rengjøres grundig ofte.  

 

Besøk til sårbare grupper
 • Vi ber deg om å begrense besøk til personer som kan være i risikogruppene,
 • Sykehjem, Braarudåsen og bemannede boliger er stengt for besøkende. Ved behov for besøk må du ev gjøre en avtale med institusjonen på forhånd. 
 • Følg stedets besøks- og hygieneregler.
 • Ikke besøk slike steder hvis du ikke er frisk.  

 

Kollektivtrafikk
 • Når du benytter kollektivtransport, vær særlig oppmerksom på å følge personlige hygieneråd.
 • Ta særlig hensyn til dine medreisende

 

Reiser
 • Du bør ikke reise til områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer.
 • Se oppdatert oversikt på fhi.no. 

 

Karantene
 • Hvis du er eller bør være i karantene må du forholde deg til gjeldende karanteneregler. 
 • Alle skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284