09.04: Regjeringen beslutter lettelser i smittetiltak fra 12. april

Kommunevåpen - Klikk for stort bildeRegjeringen har besluttet en myk gjenåpning i Horten og tidligere Vestfold-kommuner fra 12. april. 

Vedtaket er i tråd med anbefaling fra kommunene, Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet,

Dette betyr at Horten kommune, sammen med de andre tidligere Vestfold-kommunene, går fra covid-19-forskriftens kapittel 5A til kapittel 5B.

Vedtaket gjelder i første omgang fram til 22. april.

Les: Pressemelding fra Regjeringen

Hva betyr kapittel 5b?

Den største endringen fra i dag vil være at butikker og kjøpesentre nå kan åpne igjen. Det vil også være noen lettelser for enkelte arrangementer, som bryllup og begravelser.

For barn og unge betyr det i tillegg at fritidsaktiviteter kan starte opp igjen.

Plikten til å bruke munnbind i situasjoner der man ikke kan holde en meters avstand vil fortsatt gjelde. Det samme er stenging av treningssentre, utesteder med alkoholservering, kino og en rekke andre kulturtilbud. Påbud om hjemmekontor så langt det er mulig gjelder også fortsatt.

Skoler og barnehager

For barnehagene og grunnskolen vil Horten kommune imidlertid fortsatt kjøre på trafikklysmodell rødt, slik det har vært siden før påske. Dette fordi smittesituasjonen fortsatt er usikker i denne aldersgruppen.

Denne situasjonen vil vurderes i løpet av uken som kommer.

For utfyllende liste over hvilke tiltak og anbefalinger som gjelder, se listen under:

Følgende virksomheter og steder kan holde åpent:

 • Butikker og kjøpesentre
 • Én-til-én-tjenester, som frisør mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Serveringssteder. Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.
 • Bibliotek
 • Tros- og livssynshus.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Treningssentre, likevel slik følgende tilbud kan holde åpent:
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. Individuell trening kan være timer med personlig trener, både én til én-timer og én til to-timer (såkalte duotimer). Behandling kan være time hos for eksempel en massør eller fysioterapeut i treningssenteret.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs, organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere. Svømmekurs for babyer og småbarn kan gjennomføres med én foresatt per barn til stede.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter kan likevel holde åpnet for organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for:

 • barn og unge under 20 år
 • utendørs aktivitet for voksne
 • trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere

Forbud mot arrangementer

Hovedregelen er at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer.

Det er likevel tillatt å arrangere:

 • Begravelser og bisettelser med 10 personer, eller 100 dersom alle sitter på faste, tilviste plasser.
 • Bryllup, dåp og konfirmasjon med 10 personer, eller 20 dersom alle sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Arrangementer som sendes digitalt med fem personer til stede fysisk, i tillegg til utøvere og nødvendig produksjonspersonell.

Påbud om hjemmekontor

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind

 • i butikker
 • i fellesarealene på kjøpesentre
 • på serveringssteder
 • i tros- og livssynshus
 • på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
 • i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Skoler og barnehager

Det er gult tiltaksnivå i skoler og barnehager som for resten av landet.

I tråd med smittesituasjonen må det gjøres lokale vurderinger. Kommunen kan beslutte rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering.

Høyere utdanning

Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.

Det samme gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til:

 • personer over 20 år i grunnskole
 • voksne i videregående skole
 • voksne i opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven
 • kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss

Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet til stenging dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.

Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Gjennomføring av praksis for studenter

Elev- og studentpraksis i virksomheter som for eksempel helseinstitusjoner, barnehager, skoler etc. kan i utgangspunktet gjennomføres. Gjennomføringen vil imidlertid kunne bli påvirket av stengingspåbudet for andre virksomheter (covid-19-forskriften § 17a), påbud om hjemmekontor (§ 17b) og stenging av lokaler ved opplærings- og undervisningsinstitusjoner (§ 17e). Lokale tiltak, som for eksempel stenging av barnehager, vil også kunne påvirke. Videre må praksisstudenten og praksisstedet forholde seg til de anbefalingene som følger for kommuner med høyt tiltaksnivå (kommuner omfattet av kapittel 5B) og for landet generelt. Det vises blant annet til anbefaling om å unngå unødvendige reiser.

For praksisplasser i helse- og omsorgsinstitusjoner, gjelder at helse- og omsorgstjenesten har en plikt til å drive forsvarlig, og at de må vurdere den smittevernfaglige forsvarligheten av å anvende praksiselever og -studenter i den foreliggende smittesituasjonen. Særlig gjelder dette dersom elevene/studentene kommer fra kommuner med høyt smittenivå. Faglig forsvarlighet tilsier for øvrig at helse- og omsorgstjenesten ikke baserer normal drift på bruk av praksiselever- og studenter. Kommuner i kritisk bemanningssituasjonen kan benytte den nasjonale ressurspoolen for helsepersonell.

Anbefalinger

 • Den nasjonale anbefalingen om antall gjester på besøk i hjemmet gjelder. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør begrenses mest mulig.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Innbyggerne kan dra til fritidsbolig. Reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ta ikke imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

 

Les hele covid-19 forskriften her

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284