05.03: Munnbindplikt - hva betyr det?

mann med munnbind - Klikk for stort bilde

5. mars: Etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, iverksetter regjeringen regionale tiltak fra midnatt, natt til fredag 5. mars. Tiltakene varer til og med tirsdag 16. mars.

Et av tiltakene er plikt til å bruke munnbind, regulert i covid-19-forskriften kapittel 5B.

Les forsktiften her (ekstern lenke til lovdata)

Munnbindplikt

Munnbind for privatpersoner bør være av typen medisinsk munnbind type I eller tøymunnbind, i henhold til standarder for munnbind (standard.no). Ved munnbindplikt gjelder følgende:

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Husk!

 • De viktigste tiltakene for å hindre spredning av covid-19 er fortsatt å holde seg hjemme ved sykdom, holde minst 1 meters avstand til andre og å praktisere god hånd- og hostehygiene. 
 • Munnbind erstatter ikke rådet om å holde avstand. En meters avstand reduserer risikoen for smitte med 80 prosent, mens riktig bruk av medisinsk munnbind bare reduserer risikoen med 40 prosent.

Nasjonale tiltak utenom forskriften:

Munnbind skal brukes hvis du er over 12 år når:

 • Du skal i reisekarantene og bruker offentlig transport fra ankomststed til karantenested.
 • Du forlater Norge før reisekarantenetiden er over og benytter offentlig transport under utreisen.
 • Kommunelegen gjør særskilt vurdering av om du som er i smittekarantene kan få lov til å bruke offentlig transport for å komme deg til egnet karantenested.

Munnbind bør benyttes for å begrense risikoen for smitte i følgende situasjoner:

 • Munnbind bør benyttes av p​​​​​ersoner som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må reise til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.
 • Munnbind bør benyttes av pårørende som ikke kan holde minst en meters avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom, når denne har behov for pleie eller omsorg.
 • Munnbind bør benyttes av personer som er i karantene og ikke finner annen mulighet enn selv å oppsøke matbutikk, apotek og lignende for strengt nødvendige innkjøp. 

Barn og munnbind

Barn som går på barnetrinnet (1.-7. klasse) eller i barnehagen anbefales ikke å bruke munnbind.

Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Slik bruker du munnbind - del 1

1. Rene hender. - Klikk for stort bilde  1. Rene hender.

2. Lys side mot ansiktet. - Klikk for stort bilde 2. Lys side mot ansiktet. 

3. Klem over neserygg. Dra munnbindet ned under haken - Klikk for stort bilde3. Klem over neserygg. Dra munnbindet ned under haken. 

Slik bruker du munnbind - del 2

4. Ikke berør munnbindet under bruk. - Klikk for stort bilde 4. Ikke berør munnbindet under bruk.

5. Kast i nærmeste søppelkasse etter bruk. - Klikk for stort bilde 5. Kast i nærmeste  søppelkasse etter bruk. 

6. Rene hender. - Klikk for stort bilde 6. Rene hender. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284