04.01: Kommunal kompensasjonsordning - desember 2021

Kommunevåpen - Klikk for stort bilde 

Horten kommune lyser med dette ut støttemidler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av koronavirusutbruddet i november og desember 2021. Dette er den 5. runden med kommunal kompensasjonsordning siden pandemiutbruddet 12. mars 2020. Fristen for å søke er 16. januar, men kan forlenges ved for få innkomne søknader.

Støtteordningen er en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 553, post 68N kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Søk støtte

I henhold til krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, benyttes regionalforvaltning.no som søknadsportal.

Send din søknad her

Frist for innsending av søknader om støtte er 16. januar 2022.

Spørsmål og klagegang

Etter vedtak om tildeling eller avslag på støtte, er det en klagefrist på 3 uker.

Spørsmål om støtteordningen kan rettes til næringssjef Karl Jørgen Tofte:

E-post: Karl.jorgen.tofte@horten.kommune.no

Telefon: 975 85 864

Om kommunal kompensasjonsordning

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284