Siste nytt om Koronaviruset

Klikk for stort bilde Her legger vi ut nyheter og oppdateringer fra Horten kommune fortløpende. 

Her finner du en oversikt over antall med påvist smitte av korona, antalle testede og andre relevante nøkkeltall som forteller hvordan korona-situasjonen påvirker Hortenssamfunnet. 

på grunn av lavt smittepress åpner kommuneoverlegen for at utleiehytter, campingplasser, bobilparkeringen og gjestehavner nå kan åpne som vanlig. Horten kommune ber virksomhetene om å opplyse sine gjester om de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet vedrørende fritidsreiser. 

Regjeringen har besluttet at alle elever i grunnskolen nå skal komme tilbake på skolen i løpet av uke 20. Hortenskolen vil ta i mot elever allerede på mandag 11.mai, men ikke alle kan komme på en gang. Hver enkelt skole har laget en plan for hvilke dager de ulike klassene skal møte på skolen. Informasjon blir sendt via skooler og legger på nettsidene til den enkelte skole. 

Åpningstiden vil fortsatt være redusert i barnehagene av smittevernhensyn. Vi holder åpent 08.00-16.00 frem til 22. mai. 

De offentlige toalettene våre er stengt inntil videre av smittevernhensyn. 

Barnehagen åpnet for alle den 20.april og denne uken har vært en god opplevelse for barn, foresatte og ansatte.

Vi åpner for viglser igjen fra 1. mai med restriksjoner. 

Kjære alle foresatte i Horten kommune!, vi er mange som jobber med og for ungdom i Horten kommune. Noen av oss er med i en gruppe som vi kaller U18. Gruppa består av helsesykepleiere, sosiallærere, rektorer, SLT- koordinator, leder for elevtjenesten på Horten videregående skole, barnevernet, Kulturhuset 37 og rådgiver i skoleadministrasjonen. Hensikten med gruppa er å samarbeide på tvers av fagmiljøer for å sikre ungdommens oppvekstsvilkår i Horten Kommune.

Vi gleder oss til å se elevene ved 1.-4. trinn igjen på mandag 27. april etter at regjeringen besluttet å gjenåpne skolene for disse klassetrinnene. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert og med nødvendige smitteverntiltak på plass.   

Kjære innbyggere, så langt har vi - både nasjonalt og lokalt - lykkes veldig godt i arbeidet med å begrense smitten. I Horten har vi hatt få smittede og helsevesenet har vært i stand til å håndtere alle som har vært syke på en god måte. Grunnen til at vi har lykkes er trolig at vi har innført strenge restriksjoner og at folk har vært veldig flinke til å følge alle råd og pålegg.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284