Luftveissymptomer - hva gjør jeg?

Klikk for stort bilde

Hold deg hjemme om du er syk. Trenger du helsehjelp er det viktig at du tar kontakt med fastlegen din på telefon. Ikke møt opp på legekontoret! Du kan også bestille gratis test for korona på nett. Barn i alderen 0-12 år skal vurderes av helsepersonell før testing. HUSK å bruke munnbind mens du venter på teststasjonen dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon og holdt minst en meter avstand til andre. Barn under 12 år er det ikke anbefalt at skal bruke munnbind og barn under 2 år skal ikke bruke munnbind. 

Informasjon om bestilling av test for korona

Bestill test 

Pasienter med luftveissymptomer som trenger legehjelp skal ta kontakt med fastlegen sin. Når det er nødvendig med en medisinsk undersøkelse vil dette bli gjennomført på legevakten i Horten, ved en egen luftveisvakt. Fastlegen avgjør hvem som har behov for medisinsk undersøkelse og avtaler dette med legevakten. All testing på koronavirus vil bli gjort på legevakten. Sjekk helsenorge.no om hvem som bør testes for korona. 

Testing av barn 0-12 år- ta kontakt med fastlege: 

Dersom barnet ditt er sykt skal du ikke bestille test uten å ha vært i kontakt med helsepersonell. Ta kontakt med fastlegen din! Sjekk for mer informasjon. 

Viktig huskeliste for deg som har luftveissymptomer

 1. Hvis du er syk, hold deg hjemme og slapp av. Det kan være lurt for deg som har luftveissymptomer å teste deg for korona. Bestill test. Dersom du trenger å benytte deg av taxi for transport til luftveisvakten er det viktig at du selv bruker munnbind og følger andre hygieneregler. Gi også beskjed når du bestiller taxi at du skal til luftveisvakten for å testes! Da kan taxiselskapet ta sine forholdsregler. 
 2. Når du skal testes for covid-19 - Bruk munnbind mens du venter!
 3. Hvis du er syk og trenger legehjelp, ta kontakt med fastlegen din på telefon på hverdager mellom kl. 08.00 -15:30 for å avklare om du har behov for legeundersøkelse.
 4. Om du har behov for akutt legehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen din, kan du ringe legevakten på 116 117. For øyeblikkelig hjelp må du ringe 113.
 5. Bli hjemme til du har god allmenntilstand!

Vi følger situasjonen tett og retningslinjene kan endres i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Sjekk helsenorge.no for informasjon om symptomer og sykdomsforløp for korona.

Testet for korona og lurer på svaret?

Sånn gjør du det for å få ditt prøvesvar:

 • gå inn på www.helsenorge.no
 • klikk på «Tjenenster – log inn»
 • logg inn med bankID
 • trykk på boksen med "prøvesvar"

Les mer om løsningen på sidene til direktoratet for e-helse. 

Viktig om karantenetid for familie

For husstandsmedlemmer med vedvarende kontakt med person med bekreftet eller sannsynlig covid-19 beregnes karantenetid på følgende måte: Klarer man å leve tilstrekkelig adskilt i husstanden, teller man 10 døgn fra datoen man ble adskilt. Om man ikke lever adskilt regnes karantenetid som 10 dager fra den sykes 5. sykedag (altså inntil 15 dager karantene). Hvis den som har testet positivt ikke har hatt symptomer (asymptomatisk), kan man telle 10 døgn fra prøvetakingsdato. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284