Uke3: Risikonivå 2

2 av 3 - Klikk for stort bilde  Det ble påvist covid-19 hos 212 personer i uke 1, og hos 351 personer i uke 2.

Smittetallene har vist en økende trend siden slutten av 2021, en utvikling som Horten deler med de andre kommunene i Vestfold og landet for øvrig. Den mer smittsomme omikronvarianten av viruset er nå dominerende i Norge, og medfører stadig økning i smittetall. Samtidig viser det seg at denne varianten i hovedsak gir mildere sykdomsforløp enn de variantene vi har hatt tidligere. Antall sykehusinnleggelser har gått noe ned den siste tiden, men vil kunne øke igjen når mange blir smittet. Det er derfor fortsatt viktig å bremse økningen i smittetilfeller, for å sikre en forsvarlig kapasitet i helsetjenestene. Denne bremsingen forsøkes gjennomført med minst mulig inngripende tiltak.

Økende smitte blant barn og unge

Vi ser en økning i smitte blant barn og unge i barnehage, grunnskole og videregående skole. Disse utgjør ca 30% av de smittede de siste to ukene, mens de utgjør ca 20% av befolkningen. Kommunen planlegge å opprette et tilbud om massetesting blant denne gruppen i henhold til statlige anbefalinger, men er avhengig av en forutsigbar tilgang på tester.

Andel vaksinerte

Av de 563 smittede er 459 personer over 12 år og som har fått tilbud om vaksine, er 231 registrert med én, to eller tre vaksinedoser. Det vil si at 50% av de som er smittet de siste to ukene er registrert som vaksinert de siste to ukene.

Vurdert risikonivå 

Kommuneoverlegen vurderer risikonivået til nivå 2.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284