Uke 9: Risikonivå 2

Kommunen har registrert 1164 nye tilfeller av covid-19 i uke 7, og 1021 tilfeller i uke 8.

Ikke lengre oversikt over PCR-svar 

Midt i uke 7 sluttet laboratoriene å melde positive PCR-svar til kommuneoverlegene, og siden har vi kun oversikt over selvregistrerte tilfeller. Det er derfor ikke mulig å vurdere om vi har en reell nedgang i nye smittetilfeller, men tallene tyder i alle fall på en utflating av veksten.

Endrede rapporteringsrutiner i Norge

I Norge er smittetallene falt i uke 8, men dette kan helt eller delvis være en konsekvens av endrede rapporteringsrutiner. Imidlertid viser en gjennomgang at nesten alle de europeiske landene rapporterer nedgang i registrerte smittetall. Det er derfor grunn til å forvente en gradvis nedgang i antall nye smittede i kommunen også.

Fortsatt høyt sykefravær

Antallet nye smittede pr. uke er likevel fortsatt høyt i Norge og Horten. Deler av de kommunale tjenestene har fortsatt utfordringer med høyt sykefravær, men tjenestene har så langt blitt levert på vanlig nivå.

Vurdert risikonivå: 2

Kommunen fortsetter å rapportere risikonivå 2 (Risikonivået vurderes på en skala fra 1 til 3).

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284