Uke 7: Risikonivå 1

Det ble registrert covid-19 hos 1088 personer i uke 5 og hos 1373 personer i uke 6.

Fortsatt økende smittetall

I ukene 1 til 6, har økningen fra foregående uke vært henholdsvis 71%, 66%, 77%, 35%, 30% og 26%. Selv om vi fortsatt har økende smittetall fra uke til uke, har veksten vært mindre bratt de siste tre ukene.  Det er for tidlig å si om det betyr at vi nærmer oss toppen av smittebølgen, men sammenholdt med utviklingen i Norge, Sverige og Danmark er det tegn som kan tyde på en utflating i veksten.

Press på kommunale helsetjenster

Antallet innlagte og alvorlig syke ligger fortsatt lavt, sammenlignet med hva som ville vært forventet med en like omfattende smittebølge av delta-varianten. Kommunale helsetjenester er under et visst press pga. sykefravær, men situasjonen er ikke kritisk.
 

VURDERT RISIKONIVÅ: 1

Kommuneoverlegens vurderer kommunens risikonivå knyttet til pandemien fortsatt satt til laveste nivå, dvs. nivå 1 av 3 nivåer.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284