Uke 6: Risikonivå 1

Risikovurdering 1 av 5 - Klikk for stort bilde  Det ble registrert covid-19 hos 837 personer i uke 4 og hos 1088 personer i uke 5

Fortsatt økende smitte

I ukene 1 til 5, har økningen fra foregående uke vært henholdsvis 71%, 66%, 77%, 35% og 30%. Selv om vi fortsatt har økende smittetall fra uke til uke, har veksten vært mindre bratt de siste to ukene.  Det er for tidlig å si om det betyr at vi nærmer oss toppen av smittebølgen, men sammenholdt med utviklingen i Norge, Sverige og Danmark er det tegn som kan tyde på en utflating i veksten.

Få innlagte

Antallet innlagte og alvorlig syke ligger fortsatt lavt, sammenlignet med hva som ville vært forventet med en like omfattende smittebølge av delta-varianten. Kommunale helsetjenester er under et visst press pga. sykefravær, men situasjonen er ikke kritisk.

Mest smitte blant barn og unge

Av de 1925 smittede siste to uker, er ca 40% født i år 2003 eller senere. Fortsatt ser man altså høyere smitte blant barn og unge opp til og med videregående-alder, enn i senere aldersgrupper.

Selvregistring 

Den siste uka har 3 av 4 registrert seg selv ved smitte, en økning fra uka før på 3 av 5. Selvregistrering avlaster smittesporingen, og gjør at vi kan holde oversikt over smittesituasjonen og samtidig ivareta befolkningen.

Vurdert Risikonivå: 1

Kommuneoverlegens vurderer kommunens risikonivå knyttet til pandemien fortsatt satt til laveste nivå, dvs. nivå 1 av 3 nivåer.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284