Uke 5: Risikonivå 1

Risikovurdering 1 av 5 - Klikk for stort bilde 
Det ble registrert covid-19 hos 622 personer i uke 3 og hos 837 personer i uke 4.

Fortsatt økende smitte

Trenden for smittetall er økende, men oppgangen er ikke så bratt som forventet. Smittetallene i Vestfold er også økende fra uke 3 til uke 4, samtidig som antall innleggelser for covid-19 fortsatt ligger på et lavt nivå. Selv om sykefraværet er noe høyt, så klarer både kommunen og sykehuset å levere tjenestene.

Mye smitte blant barn og unge

Av de som er smittet i uke 3 og 4, er 44% født i år 2003 eller senere, samtidig som denne aldersgruppen utgjør ca. 20% av befolkningen. Det betyr at det er særlig mye smitte blant barn og unge for tiden, og mye fravær i skoler og barnehager.

Selvregistrering av positive tester

Stadig flere går nå inn via selvregistrering og registrerer positive tester i smittesporingssystemet. Dette avlaster TISK-arbeidet i kommunen, noe som er viktig for å kunne holde oversikt over den lokale smittesituasjonen selv med økende smitte. Andelen som selvregistrerte seg i uke 3 og 4 var på 50%.

Vurdert risikonivå: 1 (Lav risiko tilsvarende Scenario 1) 

Kommuneoverlegens vurderer kommunens risikonivå knyttet til pandemien fortsatt satt til laveste nivå, dvs. nivå 1 av 3 nivåer.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284