Uke 4: Risikonivå 1

Risikovurdering 1 av 5 - Klikk for stort bilde  Det ble registrert covid-19 hos 351 personer i uke 2 og hos 622 personer i uke 3.

Omikronvarianten antas å være dominerende

Smittetrenden som i resten av Vestfold og Norge, og omikronvarianten antas å dominere også i Horten. Det er få smittede blant mottakere av helsetjenester i kommunen, og få innleggelser i sykehuset. Helsetjenesten fungerer stort sett normalt på tross av noe høyt sykefravær. Testkapasiteten er økt med ny teststasjon i Skippergata, og frivillig massetesting er innført i skoler og barnehager.

Smitte blant barn og unge

Det er mye smitte blant barn og unge. Ca 43% av de smittede i uke 2 og 3 er født i år 2003 eller senere, mens disse aldersgruppene utgjør bare ca. 20% av befolkningen i kommunen.

Selvregistrering og smittesporing

Smittesporing har nå mulighet for selvregistrering og 2 av 3 har registrert seg selv i uke 3, og vi oppfordrer flere til å gjøre dette. Smittesporingen er forenklet for å møte fortsatt økning i smitte. De som blir registrert med smitte vil nå få en SMS med informasjon og lenker med hvordan de skal forholde seg. Det er mulig å ringe FHIs rådgivingstelefon eller smittesporing i kommunen, for de som ikke finner svar på nett. Den nye løsningen gjør samtidig at vi ikke lengre kan føre god lokal statistikk over smittested og vaksinestatus. Imidlertid er det ikke grunn til å tro at dette har endret seg vesentlig.

Vurdert risikonivå: 1 (Lav risiko tilsvarende Scenario 1)

Kommuneoverlegen vurderer at risikonivået alt i alt at risikonivå kan settes ned til 1 på tross av økende smitte. Det er lavt nivå på innleggelser, stort sett normale helsetjenester selv med noe økt press.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284