Uke 14: Risikonivå 1

Kommunen har registrert 316 nye tilfeller av covid-19 i uke 12, og 199 tilfeller i uke 13.

Fortsatt nedgang i smittetallene

Nedgangen i smittetall fra toppen i uke 6 fortsetter jevnt og trutt. Den samme trenden sees også nasjonalt. Ca. 10 europeiske land hadde en forbigående økning av smittetall i mars. For de fleste av disse landene har smittetallene igjen falt, mens de resterende ser en utflating.

Det er fortsatt endel smitte og sykefravær knyttet til pandemien, men kommunen klarer generelt sett å levere tjenester på normalt nivå.


Vurdert risikonivå: 1

Kommunen endrer sitt rapporterte risikonivå fra 2 til 1 basert på stadig lavere smittetrykk. (Risikonivået vurderes på en skala fra 1 til 3, hvor 3 her høyest)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284