Uke 11: Risikonivå 2

Kommunen har registrert 703 nye tilfeller av covid-19 i uke 9, og 649 tilfeller i uke 10.

Tydelig nedgang av smitte både i Norge

Selv med forbehold om noen endringer i rapporteringssystemene, ser vi en jevn og tydelig nedgang fra toppen i uke 6. Vi ser også en nedgang i nye tilfeller i Norge og i store deler av Europa. Imidlertid har 10 europeiske land hatt en ny økning av nye tilfeller i mars, hovedsakelig er dette vesteuropeiske land. Det er usikker hva dette har å si for utviklingen i Norge fremover. Det er også usikkert i hvilken grad nye mutasjoner vil påvirke smitteutviklingen fremover.

Fortsatt høyt sykefravær

Fortsatt er det mange smittede og høyt sykefravær. Vi ser at flere har restsymptomer utover den akutte sykdomsfasen, og at dette typisk kan henge igjen er par uker. Kommunen klarer generelt sett å levere tjenester på normalt nivå.

Vurdert sikkerhetsnivå: 2

Kommunen fortsetter å rapportere risikonivå 2 (Risikonivået vurderes på en skala fra 1 til 3).

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284