Uke 10: Risikonivå 2

Kommunen har registrert 1021 nye tilfeller av covid-19 i uke 8, og 703 tilfeller i uke 9.

Rapportering

Fra og om med 3. mars har vi igjen fått meldt prøvesvar fra laboratoriene, i tillegg til de som selvregistrerer seg. Dette har imidlertid ikke endret daglige smittetall så mye.

Jevn nedgang i smittetallene

Generelt ser vi en jevn nedgang i smittetallene fra toppen i uke 6, noe som følger med en tilsvarende nedgang nasjonalt. Det er derfor tydelige tegn på at vinterens smittebølge er i ferd med å avta. Fortsatt er det mange smittede og høyt sykefravær, men kommunen klarer generelt sett å levere tjenester på normalt nivå.

VURDERT RISIKONIVÅ: 2

Kommunen fortsetter å rapportere risikonivå 2
(Risikonivået vurderes på en skala fra 1 til 3).

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284