Kommuneoverlegens ukentlige risikovurdering

Kommuneoverlege Niels Kirkhus gir ukentlig risikovurdering av smittesituasjonen i Horten. Der 1 er lavest og 5 er høyest - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Niels Kirkhus gir ukentlig risikovurdering av smittesituasjonen i Horten.
Risikovurderingen er rangert fra 1-5, der 1 er lavest og 5 er høyest.

Klikk på lenkene for utfyllende informasjon

Risikovurdering 2

 Horten kommune har hatt 13 nye tilfeller de siste 14 dagene, og ligger dermed på et jevnt og relativt lavt nivå, sammenlignet med andre kommuner.

Risikovurdering 2

Horten har fått påvist 13 nye tilfeller av covid-19 i løpet av de siste to ukene. Spredningen er så langt begrenset til tette nærkontakter som familie og husstandsmedlemmer.

Risikovurdering 2

Horten kommune har generelt lavt smittenivå, og antallet nye smittede er på linje med foregående perioder.

Risikovurdering 2

Kommunen har hatt 8 smittetilfeller siste 14 dager. To av disse har blitt smittet innenlands av ukjent smittekilde, mens to er smittet av kjent smittekilde i annen kommune. De siste 4 er smittet av husstandsmedlem med påvist smitte. 

Risikovurdering 2

Kommunen har fått melding om 10 nye smittetilfeller siste 14 dager. 7 er smittet i andre kommuner, og de resterende 3 er husstandsmedlemmer til kjente smittede som sitter isolert i Horten kommune.

Risikovurdering 3

Hyppigheten av nye påviste tilfeller ligger på et jevnt og relativt lavt nivå. De siste to ukene er 5 av til sammen 12 tilfeller knyttet til importsmitte. Andelen som skyldes importsmitte har sunket gjennom 14-dagersperioden.

Risikovurdering 2

 Kommunen har et relativit lavt og jevnt smittetrykk med 11 smittede siste 14 dager, tilsvarende 40/100.000. Alle smittede har kjente smitteveier. 8 tilfeller er knyttet til importsmitte fra utlandet, enten direkte eller som nærkontakter til personer som har kommet fra utlandet. Resten av de smittede er nærkontakter til kjente smittetilfeller.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284