Kommuneoverlegens ukentlige risikovurdering

Kommuneoverlege Niels Kirkhus gir ukentlig risikovurdering av smittesituasjonen i Horten. Der 1 er lavest og 5 er høyest - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Niels Kirkhus gir ukentlig risikovurdering av smittesituasjonen i Horten.
Risikovurderingen er rangert fra 1-5, der 1 er lavest og 5 er høyest.

Klikk på lenkene for utfyllende informasjon

Risikovurdering 2

  Smittetrykket i området Horten/Holmestrand er lavt siste uka, mens kommunene sørover i Vestfold opplever betydelig smitte.

Risikovurdering 2

 Kommunen har hatt 11 smittetilfeller i uke 21 og 13 i uke 22.

Risikovurdering 2

 Slik situasjonen vurderes nå kan kommunen ha et nasjonalt tiltaksnivå. Skulle imidlertid deler av befolkningen, organisasjonene eller næringslivet overtolke signalene om gjenåpning og gå ut over regler og anbefalinger, øker det risikoen for økt smitte og behov for lokale innstramminger.

Risikovurdering 2

 Vi har relativt lite smitte i Horten og vi har god oversikt over smittekildene. Samtidig er situasjonen i fylket bekymringsfull, og vi må være forberedt på utbrudd og økt smitte.

Risikovurdering 2

Økende smitte, men primært innenfor kjente utbrudd. Lite smitte med ukjent smittekilder. God kapasitet i TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene).

Risikovurdering 2

 Selv om smittetallene er relativt lave, så ser vi en økning mot slutten av perioden. Vi har også sett noen flere tilfeller med ukjent smittevei i disse ukene.

Risikovurdering 1

 Lave smittetall de siste ukene, men noen utbrudd i nabokommuner viser at endringer kan skje raskt.

Risikovurdering 1

 Kommunen opplever fortsatt en nedadgående smittetrend, med sju nye smittede i uke 15 og én ny smittet i uke 16.

Risikovurdering 2

 Det er meldt om 17 smittede personer siste 14 dager, 10 i uke 14 og 7 i uke 15.

Risikovurdering 2

Vi har et redusert smittetrykk, mens tiltak med 5B og rødt nivå i skoler og barnehager forebygger ny oppblomstring.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284