Gjeldende tiltak og anbefalinger

 Horten har ikke iverksatt egne tiltak for å hindre smittespredning av korona. Vi følger nasjonale tiltak, råd og anbefalinger. 

Nye regler og anbefalinger fra 14. januar 2022

Regjeringen har lettet på tiltakene. De nye nasjonale reglene og anbefalingene vil gjelde fra midnatt natt til fredag 14. januar.

 

Generelle smittevernråd

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

 

Nasjonale råd og regler

Kilde: Regjeringen.no
Arbeidsliv
 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaling om 1 meters avstand
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 
Arrangementer og sammenkomster

Regler ved gjennomføring av arrangementer innendørs og utendørs

 • Skjenkestopp fra kl. 23. Arrangør skal bl.a. sørge for at alle kan holde minst 1 meter avstand.
 • Arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for en smittevernfaglig gjennomføring.

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler

 • Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
 • Utendørs: Maks 50 personer.

Offentlige arrangementer innendørs

 • Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
 • Med faste tilviste plasser: Inntil 1 500 personer, fordelt i kohorter på inntil 200 personer.

Offentlig arrangementer utendørs

 • Uten faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
 • Med faste tilviste plasser: Inntil 3 000 personer, fordelt i kohorter på inntil 500 personer.
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan skje uten antallsbegrensning for deltakere og med et nødvendig antall voksne.

Ved offentlige arrangementer der det er flere enn 200 innendørs eller flere enn 500 utendørs, gjelder følgende:

 • Maks 50% av besøkskapasiteten kan utnyttes
 • Minst to meters avstand mellom kohortene hele tiden
 • Hver kohort skal ha tilgang til separate toalettfasiliteter og ha egne områder for eventuelle tilbud om garderober og servering. 
Avstand og sosial kontakt
 • Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett
 • Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
 • Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære
 • Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig
 • Anbefaling om å unngå håndhilsning
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt
 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel
Barnehager, skoler og SFO
 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler
 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
 • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.
Hjemmekontor

Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Se Helsenorge.no for utfyllende informasjon om arbeidsliv og hjemmekontor

Høyere utdanning
 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.
 • Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.
 • Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.
 • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.
 • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.
Innreise – ankomst Norge

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet avvikler regjeringen kravet om innreisekarantene, fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig. Kravet opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022.

Se regjeringen.no for mer informasjon

 

Karantene og testing

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Se hele pressemeldingen på regjeringen.no

Kollektivtransport
 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.
 • Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand.
 • I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør
Munnbind
 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.
Organisert idretts og fritidsaktiviteter
 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.
Serveringssteder
 • Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
 • Skjenking skal skje ved bordene.
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.
Smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, bowlinghaller, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør overholdes for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

 

Tjenestetilbud i Horten kommune fra 15. desember

Havna

Bobilparkering og gjestehavner
 • Gjestehavner i Åsgårdstrand og Horten er stengt for vinteren
 • Bobilparkering i gjestehavna i Horten er åpen for publikum

Kultur

Bakkenteigen kulturhus
 • Avlyser alle arrangementer fra tirsdag 14.12.21
Horten og Åsgårdstrand bibliotek
 • Åpent og drives i tråd med retningslinjene
Kulturhuset 37
 • Ung37 og Spillrommet er åpnet med antallsbegrensninger. Tilrettelagte tilbud er stort sett avlyst.

NAV

Nav
 • NAV Horten har åpent hver dag mellom 12.00 og 13.00 for de som ikke har avtaler.
 • Avtaler gjennomføres som vanlig på det angitte tidspunktet. 
 • Vi er tilgjengelig via digitale kanaler på www.nav.no og telefon.

Vi vurderer fortløpende situasjonen og endringer kan komme.

Park og idrett

Idrettsanlegg, innendørs
 • Idrettsanlegg, innendørs: For barn og unge under 20 år kan organiserte idrettsaktiviteter foregå som normalt.
  For voksne over 20 år kan innendørs aktivitet foregå som normalt, men det anbefales maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.
 • Idrettsarrangementer: Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder. For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
  På arrangementer uten faste tilviste plasser er det en maksbegrensning på 30 personer. Med faste tilviste plasser er det en maksbegrensning på 200 personer. Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
Idrettsanlegg, utendørs

Idrettsanlegg, utendørs: Både barn og unge under 20 år og voksne kan ha organiserte idrettsaktiviteter utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.

Svømmehaller
 • Svømmehaller: Horten svømmehall er åpen for ordinært publikumsbad fra og med lørdag 15. januar, men med en antallsbegrensning på 50 personer i anlegget samtidig. Alle besøkende må holde minimum 1 meters avstand til andre i garderober, dusjer og fellesarealer. Besøkende må dessuten registrere seg ved inngang. 

Toppidrett 
 • Toppidrett: Toppidrett (i hht gjeldende definisjon) kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Rådhuset

Barnevernet
 • Vanlig drift
Byggesak
Helsestasjonen
 • Vanlig drift
Servicetorget
 • Servicetorget holder åpent som vanlig, 08.00-15.00.
 • Telefonnummeret er 330 85 000

Skoler og barnehager

Barnehager
 • Vanlig åpningstid i alle barnehager
 • Driftes på gult nivå i henhold til trafikklysmodellen
 • Dette kan imidlertid endres på kort varsel
Barne- og ungdomsskoler
 • Horten kommune fortsetter på gult nivå etter trafikklysmodellen
 • Ny vurdering gjøres i løpet av uke 3
Videregående opplæring
Kulturskolen
 • Avlyser alle de planlagte elevkonsertene før jul.
 • Planlagt enkeltundervisning gjennomføres som planlagt, gruppeundervisning avlyses.
 • Vi starter opp undervisningen igjen 10. januar.
Skolehelsetjeneste
 • Vanlig drift
Voksenopplæringen
 • Vanlig drift

Sykehjem, boliger og aktivitetssenter

Barnehabilitering
 • Vanlig drift
Horten aktivitetssenter
 • Er åpent, men det er restriksjoner i tråd med nasjonale tiltak
Sykehjem og omsorgsboliger
 • Er åpne for besøk.
 • Det er viktig at besøkende følger smittevernreglene.
 • Det innebærer blant annet bruk av munnbind i fellesarealer. 

 

 

Beredskap

Kommunene er gitt hovedansvaret for å iverksette tiltak og vedta lokale forskrifter dersom situasjonen tilsier det. Ved uoversiktlige og store smitteutbrudd som truer kapasiteten i kommunene, kan det for eksempel være nødvendig å innføre tiltak for særlig utsatte grupper, som for eksempel gamle og syke. 

Regjeringen har slått fast at vi må opprettholde denne beredskapen i alle fall ut året. Vi anbefaler at strategien revideres mot slutten av året. Men alle må være forberedt på at det også blir økt beredskap gjennom vinteren 2022. 

Lokale tiltak for Horten

Horten har for tiden ikke iverksatt egne tiltak for å hindre smittespredning av korona. Vi følger nasjonale tiltak, råd og anbefalinger. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284